Valgte ut Abraham

Abrahams kvalifikasjoner var at han hadde alle odds mot seg. Utvelgelsen handlet om å bli stamfar til et stort folk, og det virket temmelig umulig for en barnløs olding og kona hans, sier Tonje Haugeto Stang.

Tonje Haugeto Stang.
Foto: Frikirken

Teksten er hentet fra Neh. 9,.5-11.

Du valgte ut Abraham

Det er fantastisk å være utvalgt til noe…! Og pyton når det ikke skjer. Å stå igjen til slutt og være den noen bare ”må” ha med på laget når det skal spilles ballspill i klassen, for eksempel. Noen av oss husker den følelsen… Andre vet noe om det å forsvinne i mengden… Føle seg usynlig. I hvert fall ikke utvalgt.

Men for de fleste har vel også den gode følelsen av å synes vært der en eller annen gang i løpet av livet – hvis vi leiter litt i hukommelsen; En gang da tegningen din kom på veggen… eller da den tøffe fetteren din stoppet motorsykkelen og gikk inn i ditt hus… foran øynene på alle vennene dine. Da følte du deg … uvalgt.

Det skal noe helt spesielt til for å bli utvalgt. Erfarer vi. En smule flaks hjelper nok. Men mest av alt handler det om å være flink til noe… i sport, tegning eller andre skolefag.

Bibelen er et ”bakvendtland” i så måte: Bibelsk utvelgelse handler lite om mennesker og mye om Gud. Gud ser ikke etter de som er selvskrevne på laget. For han er ikke spenst og kløktighet det som kvalifiserer til å bli inkludert i fellesskapet eller stoppa opp for.

Han finner grunnen til å velge oss ut i seg selv… Og jeg sier oss uten tanke på min eller din kompetanse eller eventuelle bragder på idrettsbanen. I denne sammenhengen betyr det lite om ingen skrøt av noe du gjorde på sløyden. Størrelsen på inntekt eller hus er heller ikke verken viktig eller diskvalifiserende i denne sammenhengen.

Gud utvelger alle til å komme med på laget. Det laget som får befinne seg midt i hans godhet og erfare hans storhet. Han ser alle og stopper opp foran alle mennesker med sitt tilbud om fellesskap.

Han elsker oss og derfor velger han oss ut…

Han gjorde det med Abraham – og begrunner egentlig ikke hvorfor deg skjedde. Det vil si: Abrahams kvalifikasjoner var at han hadde alle odds mot seg. Utvelgelsen handlet om å bli stamfar til et stort folk, og det virket temmelig umulig for en barnløs olding og kona hans. Det de hadde sørga over gjennom et langt liv, snudde Gud til et under.

Det er Guds måte å gjøre det på, ser det ut til. Alle tegningene hadde hengt på veggen om Gud fikk bestemme… Skulle han valgt lag i ballspill, hadde han starta med å velge ut de dårligste spillerne…

For at hele verden over tid skulle se hva som han skje når de som ikke har de store menneskelige forutsetningene sier ja til å være på lag med Gud.

Skriv til Tonje Haugeto Stang

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører blandakoret Con Brio synge Trygve Bjerkreims sang ”Du er venta i himlen".

Andakt 27.05.08 ved Tonje Haugeto Stang