Rosh Hashana - Godt nytt år!

Når mennesker blir kjent med hverandre over kulturelle og religiøse skillelinjer, kan mye skje som både er morsomt, stimulerende og utfordrende. Ikke minst når vi som trosfrender kan feire religiøse høytider sammen, sier Carl Petter Opsahl.

Carl Petter Opsahl
Foto: Marion Klaseie / NRK

Ja du hørte riktig, Godt nytt år! I dag feirer vi Rosh Hashana og vi går inn i år 5769 etter jødisk tidsregning. Rosh Hashana startet i går kveld og varer til i morgen, og markerer at Adam ble skapt på den sjette dagen.

I dag er det også siste dag i den muslimske fastemåneden ramadan, og i morgen feires Id ul-Fitr, eller Eid festen, en takkefest for styrket tro. Siden dagen feires med blant annet god mat og gaver, sammenlignes festen gjerne med kristen julefeiring.

Vi lever nært innpå mennesker som kan ha religiøs og kulturell bakgrunn forskjellig fra vår egen. Vi møter mennesker som feirer andre høytider og har andre skikker enn de vi er vant med. Mye kan kanskje virke fremmedartet sånn til å begynne med, før vi blir kjent med hverandre. Når vi blir bedre kjent med hverandre kan vi oppdage at det fortsatt er mye som er forskjellig, men at vi også har mye felles.

Carl Petter Opsahl

Carl Petter Opsahl

Foto: Bente Bjercke / Bente Bjercke

Religionsdialog er et ord som kanskje har blitt litt slitent, og gir assosiasjoner til intellektuelle samtaler om de ulike religionenes læresetninger. Men når mennesker blir kjent med hverandre over kulturelle og religiøse skillelinjer, kan mye skje som både er morsomt, stimulerende og utfordrende. Ikke minst når vi som trosfrender kan feire religiøse høytider sammen, invitere hverandre til våre gudstjenester og kanskje til og med be sammen.

Men også spise og ha det gøy sammen. For det er viktig å huske på at troende, enten vi er jøder, muslimer, kristne, hinduer eller buddhister også kan ha det gøy sammen.

Nettopp i samtaler med andre troende har min egen tro fått nye dimensjoner, det er som om jeg får se gud fra en litt annen synsvinkel enn jeg pleier. Gud kommer til oss som et lite barn, fullt av liv og undring, slik Jesus forteller i dagens tekst fra Lukasevangeliet, kapittel 9.

Disiplene begynte å gjøre seg tanker om hvem som kunne være den største av dem. Men Jesus skjønte hva de tenkte i hjertet. Han tok et lite barn og stilte det ved siden av seg og sa til dem: «Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. For den som er den minste av dere alle, han er stor.»

Sammen med andre troende kan vi undre oss over dette barnet og vokse i troen.

I dag er det altså Rosh Hashana, og jeg vil feire dagen med et eple dyppet i honning i håp om at det nye året skal bli søtt, samtidig som jeg hører på en av mine store forbilder, den jødiske klarinettisten Gioria Feidman som spiller en Nigun

Velsignelse
Dagens velsignelse kalles gjerne den aronittiske velsignelse. 4. Mosebok kapittel 6 forteller at Gud ga den til Moses, med pålegg om at ypperstepresten Aron skulle lyse den over sitt folk.

Ta i mot velsignelsen:
Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sikt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Amen.

Skriv e-post til Carl Petter Opsahl her

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører den jødiske klarinettisten Gioria Feidman spille ”Nigun”, en tradisjonell jødisk nynnesang.

Andakt 30.09.08 ved Carl Petter Opsahl