NRK Meny
Normal

Reist opp

I morgen feirer vi nasjonaldagen vår. Da hedrer vi de som har gått foran oss og ofret mye, til og med liv, for at vi skal kunne leve ut vår tro og forkynne den høyt og tydelig, sier Ola Smeplass.

Ola Smeplass
Foto: Privat bilde

Teksten er hentet fra Kol. 2,12-15.

Har du vært død noen gang? Et spørsmål som kan vekke de underligste assosiasjoner. Snakker vi om nær-døden-opplevelser? Om mennesker som har kommet tilbake til livet etter å ha vært erklært medisinsk død?

For de finnes. Eller handler det om ekstistensielle spørsmål, som hvor vi var før vi ble unnfanget og født? For det har vi vel egentlig heller ikke noe svar på? Paulus bruker sterke ord i dagens tekst. Han slår nemlig fast at død – det har vi vært alle sammen.

Dere var døde, sier Paulus. Javel. Og når var vi det? Vi var døde før Kristus ga oss livet tilbake i dåpen. Dette er svært sterke ord, og for alle som ikke er døpt kan nok språkbruken vekke avsky. For betyr dette at de som ikke har kristen tro er å betrakte som døde?

Det Paulus setter på spissen er troen på at det som skiller liv fra død er troen på Jesu soningsverk på korset, og oppstandelsen. Han modererer seg litt etterpå, og bruker begrepet gjeldsbrev om det å ikke ha gjort opp sitt liv i forhold til Gud. De fleste av oss har nok mer erfaring med gjeldsbrev enn med det å være død. Poenget med et gjeldsbrev er at det kan gjøres opp.

For oss som har lån i banken tar dette mange år, gjerne fulgt av frustrasjoner over renter som går opp og saldoer som ikke vil ned. Gjeldsbrevet Paulus snakker om lar seg innfri på en helt annen måte. Det handler om å tro. Tro på kraften i Guds tilgivelse. For det gjeldsbrevet vi har i forhold til Gud tar det ikke 20 år å nedbetale. Det er faktisk allerede betalt.

I morgen feirer vi nasjonaldagen vår. Da har vi muligheten til å hedre de som har gått foran oss og ofret mye, til og med liv, for at vi skal kunne leve ut vår tro og forkynne den høyt og tydelig. Til ære for dem, og for at vi ikke skal glemme hvor mye dette betyr for oss, vil jeg avslutte med sangen som kanskje bedre enn noen annen knytter tro og frihet sammen. Ha en god helg og en flott nasjonaldag.

Skriv til Ola Smeplass

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Bodø Domkor synge fedrelandssalmen ”Gud signe vårt dyre fedreland”.

Andakt 16.05.08 ved Ola Smeplass