NRK Meny
Normal

Møte med profeten

Vi bærer bønna fram igjen. Bæres av løftet. Bærer det ut. Lar det klinge. Med våre mange stemmer, forteller Siv Limstrand.

Siv Limstrand
Foto: Helge Helgheim / NRK

God morgen, profeten Mika møter oss i dag:

”Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk?” Hvem er en Gud som du, hvem er en Gud som du?

Spørsmålet henger ved oss, langt etter Mikas tid. Det er grunn til undring. Hvem er denne guden som tar bort skyld og tilgir synd?

Er det en Gud til å stole på? Å vende tilbake til? Eller er det en gud med janusansikt.

Som jeg er usikker på hvilken side vendes til meg i dag? ”Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn.”

Jeg vet hva vrede er. Jeg har kjent det i meg selv. Jeg har sett det i andre. Jeg har sett vrangsida av vreden. Den som rammer blindt. Men jeg har også sett den vreden som må til for at noen skal få sin rett.

For at urett skal brytes. Rettferdighet bryte fram. Og jeg har kjent miskunn.

Miskunn. Som sildrer ned over stram nakke. Får pusten til å åpne seg igjen. Ryggen til å rette seg.

Blikket til å vandre fritt. ”Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå våre misgjerninger under fot.”

Uten barmhjertighet, var gud Gud da? Uten barmhjertighet, er mennesket menneske da?

Vi lever i og av barmhjertighet. Vi fordrer barmhjertighet av de vi lever sammen med. Hvordan skulle vi ellers kunne møte øynene dag etter dag.

Til dem vi vet vi sårer. Vi trenger så sårt at barmhjertighetens slør trekkes for våre øyne. Ellers hadde vi ikke holdt det ut.

Alt det brutte. Alt det uekte. Alt det vi ikke vil. Som vi ikke vil kjennes ved.

I oss sjøl. I andre. Vi lindres i møtet med barmhjertigheta. Hjerte og sjel bandasjeres.

Slik at sår får gro. Og vi kan gå videre. ”Du skal kaste alle våre synder. ned i havets dyp.”

Så står vi ved kanten. Ser ned i dypet. Vet hva som er der. Hva som er kasta av. Er glade og takknemlige for børa som er letta.

For nå. Vi har vært her før. Vi vil komme igjen.

Trofast. ”Så vis da trofasthet mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik som du høytidelig lovte våre fedre i eldgammel tid.”

Vi bærer bønna fram igjen. Bæres av løftet. Bærer det ut. Lar det klinge. Med våre mange stemmer.

Skriv e-post til Siv Limstrand.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Nidarsodomens jentekor synge ”We will tell to the coming generation” med melodi av Egil Hovland og tekst fra Salmenes bok.

Hør andakten torsdag 21. juni.