Hopp til innhold

Morgenandakten torsdag 28. desember

Å du hellige jul!

Per Arne Dahl
Foto: Håvard Krogedal

For noen år siden sa vi adjø til vår folkekjære humorist, Rolv Wesenlund. Det er kanskje ikke alle som har tenkt på at han faktisk aldri bannet på scenen eller skjermen? Grunnen var et løfte han gav til moren sin, Mary Elvira, som etter å ha blitt alene i livet, fant sitt andre hjem i Frelsesarmeen i Horten. Dermed var det sterkeste uttrykket Rolv la i munnen på Marve Fleksnes: "Å,du hellige jul!". "Men da", repliserte Rolv, "var Marve virkelig sint".

Hva betyr hellig jul? Mange forakter ordet fordi de har støtt seg på skinn-hellighet, moralisme og dobbeltmoral. Sorry! Andre igjen, lengter etter noe som er større og mer bestandig enn seg selv.

Ordet hellig har flere betydninger, men noe som går igjen er det som skiller seg fra noe, det som gjør en forskjell. Ja, det som får oss til å se og gripes av ærefrykt for livets avgjørende mysterium: At Gud er hellig, og at han er blitt synlig og merkbar for oss gjennom Guds sønn. Derfor synger vi i disse dager "glade jul, hellige jul". Julen er sånn sett ikke bare en høytid i nasjonens kulturelle kalender, men en hellig høytid som faktisk har vært med på å gi vår kalender et nytt utgangspunkt: Jesu fødsel.

Dikteren Stein Mehren døde i sommer. Jeg var takknemlig for at jeg fikk takket ham for noen av hans aller mest verdifulle strofer. Hør bare!

Vi reiste engang katedralene

ikke for å fange mennesker

men for å holde våre liv fast

i overskridelsens gåter

Jeg spurte Stein Mehren hva han tenkte på med "overskridelsens gåte?" Han svarte spontant, om enn litt motvillig: "Det er det hellige".

I julen hører vi gjerne "O, helga natt". Men hvis vi mener noe med trosbekjennelsens ord om "en hellig, allmenn kirke", bør vi låne øre til Stein Mehren. For hvis vi som kirke skal tilby vern og varme til hardt prøvde og sårede mennesker, og hvis kirken fortsatt skal være det stedet der nåden og sannheten møtes, er den norske forfatterens dikt usedvanlig godt egnet som en ettertanke i romjulen.

Når himmel og jord møtes skjer i Jesus Kristus skjer "overskridelsens gåte", slik profeten Jesaja skriver til et såret folk: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.(Jes 57, 15) Ikke rart at jeg i dag gjerne vil høre en sambygding fra Modum synge O helga natt. Natten før morgengry.

Per Arne Dahl

Biskop i Tunsberg bispedømme

Musikk: Nils Bech - "O helga natt"

Skog