Morgenandakten torsdag 2. november

Skaperverket er ikke til salgs

Vidar Kristensen
Foto: Lars Haugdal Andersen

I Sør-Etiopia er det en elv som pleide å ha nok vann til kveget på begge sider av elveløpet. Kvegbøndene kunne daglig komme til bredden med kuene sine og la dem drikke seg utørste. Men så ble det anlagt en bomullsfarm et stykke lenger oppover elva. Den ble anlagt på lovlig vis med myndighetenes tillatelse. Og naturlig nok ble det gravd kanaler, slik at vannet fra elva kunne ledes utover bomullsmarkene, så avlingen kunne bli god.

Men nedenfor, der kvegbøndene holdt til, var elva blitt tappet for vann. Steiner og sand kom til syne på elvebunnen, og det var ikke lenger nok vann til at kuene kunne få drikke det de trengte.

Det førte til krangel mellom bøndene på de to elvebreddene. De som holdt til på venstre bredd, beskyldte bøndene på høyre bredd for å ha ført kveget sitt over på deres side av elva – og dermed stjålet vann som deres kuer skulle hatt. I løpet av få dager økte konflikten i styrke og det kom til væpnet kamp mellom de to gruppene. Flere menneskeliv gikk tapt i kampen. Jeg var der bare noen dager etter slaget og fikk høre fortellingen fra en som prøvde å megle mellom partene.

Det var jo ikke kvegbøndene som var skyld i dette. Noen hadde tillatt at elvevannet kunne brukes til annet formål. Noen ble rike på den måten, andre mistet livsgrunnlaget.

Et av temaene for årets reformasjonsmarkering er "Skaperverket er ikke til salgs".

Temaet aktualiserer ikke bare en mulig konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, men det handler om at vi står i fare for å behandle hele skaperverket på en slik måte at det skaper lidelse og død for mennesker nå – og i kommende generasjoner.

En bomullsfarm kan frata noen hundre mennesker livsgrunnlaget. Global temperaturøkning kan frata millioner på millioner av mennesker livsgrunnlaget.

Det er et grotesk paradoks at flertallet av dem som sulter i verden, driver med jordbruk, husdyrhold og fiske. De som sulter, er mennesker som arbeider med å produsere mat. Andres jakt på økonomisk vinning får ofte fatale konsekvenser for dem som i utgangspunktet har minst.

Det er gjort mange globale konsekvensutredninger når det gjelder dette, men altfor ofte mangler viljen til å ta konsekvensen av konsekvensutredningene.

I et av brevene i Det nye testamente skriver Johannes: Den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg?

Dette bibelordet handler ikke bare om mennesker som vi møter ansikt til ansikt, men også om hvordan verdenssamfunnet i dag behandler Guds gode og rike skaperverk. Vi har fått i oppdrag å være kloke forvaltere, så ikke jakten på egen fortjeneste ødelegger andres livsgrunnlag. Det gjelder i vårt eget lokalmiljø, og det gjelder for hele kloden.

Vidar Kristensen

Musikk: Lisa Nilsson - "Änglamark"