Normal

Morgenandakten tirsdag 30. juni

Når stormen pisker

Nils-Tore Andersen

"Det finnes ikke dårlig vær!" het det i en reklame som gikk på en av TV-kanalene for noen år siden.. Kanskje det? Men det finnes vær man skal ha respekt for.

Stekende sol fra klar himmel kan være farlig om vi ikke tar våre forholds­regler, og storm med orkan styrke kan være livstruende, ikke minst for våre sjøfolk og fiskere. Hver eneste vin­ter får vi dessverre meldinger om det.

Utallige menn og kvinner har erkjent sannheten i Henrik Werge­lands ord: "I sligt et Veir, da faar du Bønner, Gud!"

Tidligere biskop Monrad Norderval var som prest i Nord-Norge med fiskeflåten ut en hard vinternatt. Det blåste opp til en forrykende storm, og Norderval var overbevist om at hans siste time var kommet. Båten ville gå under. Han stod sammen med skipperen og mannskapet i det lille styrhuset og klamret seg fast.

For hver kjempebølge som kom, registrerte han at fiskerne satte i å banne. Norderval reagerte sterkt på banningen, og etter en stund ba han skipperen få slutt på all bannskapen. "Slik situ­asjonen nå er, burde mannskapet heller be til himmelens Gud om redning," mente Norderval.

Da spyttet skip­peren ut litt skråtobakk, så på Norderval og sa: "Æ ska sei dæ det, du prest, at så lenge kallan bannes, e det en­gen fare. Men bynne de å be tel Vårherre, e det like før båten går ne!"

Vi kan smile av historien, men mange av oss kjenner oss nok igjen. Kanskje er det oss selv vi ler av? Vi vet Gud er der, men vi venter til det siste med å ta kontakt med ham. Først når nøden er stor og alle veier stengt, bruker vi veien som aldri stenges: bønneveien til Gud. Hvorfor må stormen bli så stor og uværet så øde­leggende før vi tar vår tilflukt til Gud?

Vent ikke til storm og uvær møter ditt liv med å be til Gud. Lær deg veien i gode dager. Den er trygg og god å gå. Om du er et voksent menneske i livets travleste ar­beid, kan din barnebønn enda gi deg kraft og hvile når du trøtt går til ro etter dagens arbeid.

Gå stille inn i din barndoms helligdom, søk til det "alter" som din mor og far kanskje bygde for deg ved å lære deg å be, og be der din barnebønn til ende. Og Gud som er større enn alt, ser til ditt hjerte og hører din bønn. I all slags vær. Både i lykke og sorg.

Nils-Tore Andersen

Musikk: Solveig Slettahjell - "Tårnhøye bølger går"