Morgenandakten tirsdag 23. august

Andakt for den ikke-troende

Tomm Kristiansen
Foto: Ole Kaland / NRK / Ole Kaland

Dette er en andakt for de som ikke tror. Jeg vet ikke hvor mange dere er, men kristenfolket får heller vente til i morgen.

Det er en gammel og pussig tradisjon i Norge at religion bare er for de troende. Teologien, vårt siste renessansestudium med språk, historie, skrifttolkning, retorikk og sosialantropologi; den er bare for oss som er innafor. Og skulle du havne i en diskusjon eller samtale om religiøse spørsmål, så må du raskt bekjenne: "Altså, jeg er ikke religiøs, du må ikke tro det!" Og så snakker man som en deltaker i "Nytt på nytt".

Hvorfor skal en som ikke tror beskjeftige seg med religiøse spørsmål? Holder det ikke at jeg, som et troende menneske, leser Bibelen? Jeg inviterer deg til, uten fordommer, å se etter. Der finner du Bibelens gammeltestamentlige skrekkscenarier. Det er jødenes hellige skrifter. Det er dette Jesus og evangelistene tar oppgjøret med.

Det er usivilisert ikke å kjenne Bergprekenen, denne talen hvor Jesus peker ut et radikalt program for både politikere og ektefolk, jurister og aktivister. Salig er de fattige og de som sørger. De ydmyke skal arve jorden. De som skaper fred skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, himmelriket er deres.

Hans bemerkning om å la de små barn komme til seg høres ut som en alminnelighet, men det ble sagt på en tid da barn ingen verdi hadde. Jesus gikk langs veien i samtale med sine kvinnelige disipler. Det irriterte mennene, og var en provokasjon i en tid da ingen snakket med kvinner, bare til.

Jesu oppgjør med de religiøse autoriteter viser hvem som var først med religionskritikk. Han kalte dem ormeyngel. Det står skrevet, sa han og siterte de gamle bøkene. Så la han til: Men jeg sier dere!

Jesus som tar inn hos forræderen, den korrupte toller Sakkeus, i en gest av raus toleranse. Jesus holder fram den barmhjertige samaritan, og sønnen som sølte vekk hele arven på svir, kvinnfolk og moro, og som ble feiret av sin far.

Jesus refser de selvgode troende. Han sier at troen ikke bare er for jøder; en umulig tanke for en samtid der alle andre ble sett på som urene. Han peker altså på et etnisk mangfold.

Ethvert skolebarn bør kjenne disse historiene. De er allmenne fortellinger som har vært båret gjennom tjue århundrer, til dels av mennesker som ikke kunne lese og skrive. De er en del av vår dannelse.

Tro det… eller ei.

Tomm Kristiansen

Musikk: Patti Smith Group – "Hymn"