Morgenandakten tirsdag 19. juli

Forholdet til deg selv

Einar Øverenget

Renessansefilosofen Pico, sa følgende om mennesket: "Da Gud skapte mennesket, så hadde han gått tom for former. Han skapte mennesket som et vesen som må forme seg selv." Og vi sitter med dette ansvaret for oss selv. Vi sitter med et ansvar for å finne ut hvem vi skal være. Vi står i et forhold til oss selv.

Filosofen Kirkegaard sier at. "Det å være en person, det er å være en relasjon." Du står i forhold til deg. Jeg står i forhold til meg, og jeg må forsøke å finne ut hva jeg skal gjøre. Og hvem jeg vil være. Det er jeg og det er meg. Og hvordan skal vi stå i dette forholdet til oss selv?

Den antikke filosofen Sokrates sier at "Et menneske må ikke bli sin egen fiende." Er det mulig å bli sin egen fiende? Ja, jeg tror faktisk det er mulig å bli sin egen fiende. Jeg tror vi av og til sier ting til oss selv, som vi aldri ville ha sagt til vår beste venn. Vi kan være veldig kritiserende. Vi kan være veldig lite tilgivende i møte med oss selv. Vi kan undertrykke oss selv. Vi kan kritisere oss selv på veldig harde måter. Og jeg mener også, at det er noe vi skal utfordre.

Men hva er det motsatte av en fiende? Jeg tenker at det motsatte av en fiende er en venn. Vennskap er noe filosofene har diskutert til alle tider, og grunnen til at de diskuterer vennskapet er at man tenker at det er en av de dypeste relasjonene som kan være mellom mennesker.

Nå finnes det vennskap på mange nivåer. Vi har det nyttebaserte vennskapet og det lystbaserte vennskapet. Men Aristoteles, den antikke filosofen sa at det ekte vennskapet, det er noe annet. Det ekte vennskapet, det har du med en person som er viktig fordi han eller hun er den han eller hun er. Ikke fordi personen er nyttig for deg eller bare er morsom for deg, men fordi han eller hun er den han eller hun er.

Men kan du også snu på det og bli din egen venn og si at "Jeg er ikke viktig for meg, fordi jeg er nyttig for meg. Jeg er ikke viktig for meg fordi jeg alltid har det bra, men jeg er viktig for meg for jeg er den jeg er.

Et av de virkelig viktige etiske budene sier: "Du skal gjøre mot andre, slik du vil andre skal gjøre mot deg." Men jeg tenker at vi også kan snu litt på det, og si: "Du skal gjøre mot deg selv, slik du vil andre skal gjøre mot deg." Du står også med et ansvar i forhold til din egen menneskelighet.

Men det er kanskje ikke så lett å tilgi seg selv. Det er kanskje ikke så lett å være ok mot seg selv, så det er mulig vi også må ha hjelp til det. Kanskje vi trenger tilgivelse, fra en kraft utenfor oss selv. Kanskje vi til og med trenger Guds hjelp til å lære oss å håndtere oss selv på en god måte, til å bli vennlig innstilte til oss selv.

Einar Øverenget

Musikk: Johnny Cash – "Personal Jesus"