NRK Meny
Normal

Morgenandakten onsdag 2. mars

Å leve i nuet

Rolf Hugo Hanssen

Da den kjente lederen for Pinsebevegelsen i Sverige, Levi Pethrus var 90 år ble det avholdt en stor fest for han hvor mange bidro og kom med hilsener.

Blant de mange fine taler og velvalgte ord var det likevel en hilsen fra en eldre mann som ble husket mest og lengst. Han sa: "Pastor Lewi Pethrus, jeg har sittet under din prekestol og hørt på din forkynnelse i 50 år og hvis jeg kort skal beskrive og summere hva det har betydd for meg kan jeg ikke si det på noen annen og bedre måte enn dette: Du har gitt oss hjelp til å leve!"

Det er så enkelt, men så vakkert sagt! Hjelp til å leve! Mange mennesker sliter og holder på å gå til grunne under fortidens belastninger og fremtidens bekymringer.

Alle må leve med fortiden. Alle har en historie som preger oss. Og det som skjedde er en viktig del av oss. Men det er stor forskjell på å leve med fortiden og leve i fortiden.

Jesus har lært oss å leve her og nå. Han sier i Bergprekenen: Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Det som bekymrer oss er sjeldent eller aldri det som angår nuet eller dagen i dag, men det som sannsynligvis vil inntreffe i morgen eller i en nær eller fjern fremtid. Vi tar sorgene på forskudd.

"Mine største sorger har vært sorger som aldri kom." Jeg er usikker på hvem som sa det, men det er nok rett for de fleste av oss.

Tenk på et skip med vanntette skott. På broen eller i rorhuset står kapteinen eller styrmannen og trykker på en knapp. I løpet av noen sekunder smekker jerndørene igjen og hindrer vannet fra å trenge inn i tilstøtende rom. Dermed unngås katastrofen.

Jeg oppfordrer enhver av dere til å leve i dagtette rom. Slik Jesus har lært oss. Det vil si, at vi tar en dag om gangen og er tilstede i øyeblikket med den vi er og det vi er.

Mellom fortid og fremtid ligger nåtid. Her er øyeblikket.

Det latinske ordet for øyeblikk er momentum, verbet er å movere som vi har det i engelsk "to move", det vil si det som beveger seg hele tiden og i denne sammenheng forsvinner.

Så da er det faktisk slik at det er umulig å leve i nuet uten på samme tid å leve i fremtiden. For nuet beveger seg hele tiden og er bare tilstede i neste nu som er fremtiden.

Men i denne bevegelsen mot fremtiden har vi en indre ro som hjelper oss å leve! Vi utsetter ikke livet! Livet er her! Livet er nå! Livet er vårt momentum!

Rolf Hugo Hanssen

Musikk: Secret Garden - "The Promise"