Morgenandakten onsdag 11. mai

Den sorte predikanten

Andreas Hegertun

Det er snart pinse og jeg tenkte denne morgen å fortelle deg om en av de minst imponerende kirkestarterne i verden.

William Seymour ble født i 1870 i sørstatene i USA, på plantasjen der moren hans hadde vært slave. Som sort i et fortsatt rasedelt samfunn, i tillegg blind på ett øye og fysisk svak, var han ikke akkurat garantert noen lys fremtid.

Men tidlig i livet fornemmet Seymour at Gud ville noe med han. Så han begynte på en bibelskole. Det var bare det at skolen ikke tillot sorte å sitte i klasserommet med de andre. Så se for deg det absurde: Seymour satt og lyttet til undervisning om den Jesus som inkluderte alle, sittende på gangen, lyttende gjennom døråpningen.

Han hadde all grunn til å bli bitter på livet og mulighetene sine. Men en drøm var født i Seymours hjerte. Hva om verden kan være helt annerledes enn dette? Hva om Gud ikke vil disse skillene mellom folk?

Så i 1906 stod William Seymour gråtende og talte i en gammel trebygning i Azusa Street, Los Angeles. Han hadde ingen scene å stå på, for han hadde sagt at i denne kirken som de nå startet, skulle ikke "ett hode være høyere enn et annet hode". Og så talte han om en Gud som var lik for alle. Som var tilgjengelig for alle. Og så strømmet folk til.

Men da skjedde noe rystende. De som kom var ikke bare sorte og fattige som han selv. Det kom hvite, velstående mennesker også. Og alle fikk Den Hellige Ånd, uavhengig av hvem de var. Ryktet om dette spredte seg og nådde helt tilbake til bibelskolen i sørstatene, og Seymours lærer reiste til Los Angeles for å se.

Og det han så vekket avsky i han. Han beskrev det senere sånn: Han så en hvit dame av klasse og dannelse, gråtende omfavne en stor sort arbeider. Det var støtende, syntes læreren. Og mange andre siden da.

For det er vanskelig med forskjeller. Vi trives med de som ligner oss selv. Jeg sier ikke at dette er enkelt eller at Seymour var perfekt. Tvert i mot, drømmen hans levde i noen få år. Men så begynte folk i kirken hans å krangle. De hvite dro sin vei og Seymour døde som pastor i en liten sort menighet.

Men en drøm var plantet og en brann spredte seg. I dag er det kanskje så mange som 600 millioner kristne i verden som definerer seg som pinsekristne og peker tilbake til denne famlende sorte predikanten i sine kristne røtter. Det skulle bibelskolelæreren hans ha visst.

Andreas Hegertun

Musikk: Jørn Hoel - "Har en drøm"