Morgenandakten mandag 27. juni

På avstand

Harald Hauge
Foto: Gerd Bjørgård

På avstand er jorda blå og grøn
med snø som ei dundyne.

Ingebjørg Bratland synger mot meg fra anlegget, og jeg tror jeg forstår. Jeg har riktignok aldri sett jorda på avstand på den måten. Jeg har sett jorda fra fly, selvsagt, men jeg tror ikke det er helt det hun mener. Nei, de bildene som kommer opp i meg når jeg lytter til sangen hennes er bilder av en utsikt fra enda større avstand. Fra den internasjonale romstasjonen, for eksempel, eller fra månen. Og der har jeg aldri vært. Men andre har vært der, og de har tatt bilder.

På avstand blir det så veldig tydelig at alt er bundet sammen. Tilværelsen slik vi kjenner den er knyttet til den ene og samme kloden. Selv om den er stor, er alt likevel samlet på én flate, ei jord som krummer seg rundt og møter seg selv på den andre sida.

Ingen av oss har det fullstendige overblikket. Likevel aner vi at alt henger sammen med alt. Som de sa i kaosteoriens tidligste dager: Når en sommerfugl slår med vingene ett sted, kan det bli storm på den andre siden av kloden.

Virkeligheten, Den store, kan den også samles til ett? Fysikerne har ennå ikke gitt opp håpet om å samle de ulike og veletablerte teorier innenfor generell relativitet og kvantemekanikk til én Teori om alt.

Jeg heier på dem. Jeg håper og tror at det er sånn, at hele virkeligheten er knyttet sammen også i dypet av den fysiske eksistensen, ikke bare i våre mer eller mindre opplyste øyeblikk. De samme naturlover ser tross alt ut til å gjelde alle steder i universet.

Er virkeligheten én? Kristen tro bekjenner at den er det. Dersom monoteismen, troen på at det finnes én og bare én Gud, har noe for seg, da må virkeligheten Gud skaper også være én.

Det er ganske store ord, dette, men utfordringen til oss er ikke til å misforstå. Vi må søke stadig større enhet i alle ting, enten det er i religionsdialog eller i naturvitenskap eller i politikk eller i våre næreste relasjoner. Enhet, ikke som i motsetning til mangfold, men som i motsetning til fiendskap og gjerder. Ta den store tanken med deg inn i dagens små øyeblikk.

Harald Hauge

Musikk: Ingebjørg Bratland - "På avstand"