Lysets barn

Det hender at betegnelsen mørkemenn blir brukt uberettiget som et usaklig argument i en situasjon der en er uenig i teologiske spørsmål, sier Bjørg Kjerst Hanssen Myren.

Bjørg Kjersti Hanssen Myren.
Foto: Helge Helgheim / NRK

Mørkemenn, er de til tider blitt kalt, noen av dem som med Bibelen i hand har hevda sine synspunkter, gjerne på tvers av det de fleste andre meinte. At det virkelig har forekommet enkelte mørkemenn og -kvinner i kirka, er det vel desverre ingen tvil om.

Da tenker jeg på mennesker som har brukt Gud til å presse gjennom egne meininger og holde andre nede. Men det hender vel også at betegnelsen blir brukt uberettiga, som et usaklig argument i en situasjon der en er uenig i teologiske eller samfunnsmessige spørsmål.

Uansett, “mørkemenn” – brukt om mennesker med et religiøst engasjement er såvisst ingen hederstittel. Det høres trist og trasig ut. Så helt annerledes enn det navn Paulus gir sine medkristne i dagens bibeltekst. Han kaller dem “lysets barn”! Kan forskjellen bli større?!

De kristne i Tessalonika som Paulus skreiv til og som han kaller “lysets barn”, var neppe perfekt de heller. Jeg tror ikke han kalte dem lysets barn fordi de aldri gjorde eller sa noe galt. Han kalte dem det fordi, slik han uttrykker det et anna sted i brevet, de har sitt liv i Kristus.

Ikke mange årene før Paulus skrev sitt første brev til Tessalonikerne, hadde han selv møtt Kristus nettopp i et lys som blenda han slik at det tok flere dager før han fikk synet tilbake! Denne hendelsen gjorde at han, som på den tida iherdig og ubarmhjertig forfulgte de kristne, snudde heilt om og selv ble en Jesu etterfølger. Han skriver også i brevet sitt om hvordan han og hans følge arbeidet i menigheten : “ Vi var milde mot dere, som når en mor steller med sine barn.” Slik valgte han å bruke sin myndighet som apostel, og ikke gjennom noen form for tvang eller maktutøvelse.

På den måten viser også Paulus oss hvordan det er mulig å leve så nært Kristus at noe av hans lys kan skinne gjennom oss. For å være lysets barn betyr å høre til hos han som sa om seg selv at han er verdens lys. Bare slik kan alle mørkemenn tendenser blant oss blekne. Bare på den måten kan vi oppleve den nåde å bli kalt “lysets barn.”

Skriv til Bjørg Kjersti Hanssen Myren.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Mia Gundersen, Bjarte Hjelmeland og Oslo Gospel Choir med ”Lys i mørke”.

Andakt mandag 27/11.