Hopp til innhold

Lys og varme

Adventstiden handler om å tenne lys og gjøre livet litt lysere for noen av våre medmennesker. Det er bedre å tenne lys i mørket enn bare å kritisere og forbanne mørket, sier Per Anders Nordengen.

Per Anders Nordengen
Foto: Helge Gudmundsen / NRK

I går ble det varmere her i landet. Om det ikke kunne måles på de utvendige gradestokkene, så er jeg sikker på at mange følte mer varme i går enn vi har gjort på lenge. For når høstmørket er på sitt kaldeste, kommer advent som en av de tidene i året jeg er mest glad i.

Når alle lysene tennes på adventskranser, i julegater og på stuebord,- kjenner jeg at denne tiden gir ”mykje lys og mykje varme”, og at også noe av det indre mørke brytes av lys som smelter kalde sinn og tiner is-hjerter. Alle adventslysene vitner om håp i mørket.

Det første adventslyset som vi tente i går, vitner om forventning og håp. Advent betyr komme og ankomst. Vi venter på Han som kom til jorden som verdens lys, og som stadig kommer til oss med håp og tilhørighet. Han kom for å la det gå opp lys for oss, og for selv å være et lys som ikke slukker til håp for alle mennesker.

Allerede profeten Jesaja skrev flere hundre år før Jesus at:

Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram.

6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. 7 Så skal herreveldet bli stort og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike. (Jes 9).

Da Gud lot jord og himmel møtes, tente Han håpslys for alle mennesker.

Derfor synger vi i en salme; I mørket ved vår side står, Han som steg inn i våre kår, Hvert adventslys skal minne om At Jesus, lysets Herre kom. (Svein Ellingsen).

Det er noe godt og varmt over advent, --- fordi vi fyller den gode ventetiden med lys i mørke desemberkvelder.

Derfor handler denne tiden også om å tenne lys for hverandre slik at vi kan gjøre livet litt lysere for noen av våre medmennesker. Det er bedre å tenne lys i mørket enn bare å kritisere og forbanne mørket. For ingen kan hjelpe alle, men alle kan tenne lys for noen.

Skriv e-post til Per Anders Nordengen her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører "Tenn lys" - Portveiens adventsang med tekst av Eyvind Skeie sunget av Terje Strømdahl og Eli Rygg.

Hør andakten 3. desember 2007.

Skog