Livet er fortellingene

Mennesket er en fortelling, og i det består vår identitet. Det er ingen formler eller fakta som kan beskrive oss fullt ut, sier Per Anders Nordengen.

Per Anders Nordengen
Foto: Helge Gudmundsen / NRK

Et liv består av fortellinger. Det henger sammen av våre mange livshistorier. Vi bærer alle med oss både gode og vonde, harmoniske og såre fortellinger fra barndom, ungdom og voksen alder. Alle våre livsfortellinger former oss, og i tillegg til arv og miljø har de gjort oss til den vi er.

Fortellingene er som eikene i våre livshjul hvor jeg selv er navet i midten. Jo flere eiker, dess bedre tåler et hjul påkjenninger fra dumper og punkteringer. På samme måte er fortellingene viktige for å makte livets belastninger. For en fortelling rommer erkjennelse, og det å fortelle livshistorier er som å søke sannheten om oss selv.

Å bli bevisst våre fortellinger gir styrke til å gjennomleve motbakkene i livet.

Mennesket er en fortelling, og i det består vår identitet. Det er ingen formler eller fakta som kan beskrive oss fullt ut. Det er det bare fortellingene som kan. Skal vi ha noen mulighet til for å forstå andre og oss selv, må vi gå til de historiene som har formet oss.

Vi har også våre trosfortellinger. De er også formet fra de ulike livsfasene, enten de ble formidlet av søndagsskolelæreren, foreldre eller konfirmantpresten. Trosfortellingene kan være gode og varme,- men dessverre er det mange som også bærer med seg fortellinger som sårer fordi de var moralsk fordømmende.

Hva er din trosfortelling? Du er kanskje blant dem som har fått overlevert fortellingen om en straffende Gud som først og fremst var ute etter å påpeke svakheter og nederlag?

Også trosfortellingene former våre liv og vårt selvbilde. Den vakreste og mest innholdsrike trosfortelling som finnes, handler om at Jesus kom til jorden med et innholdsrikt budskap. Nemlig at vi er akseptert av Gud sånn som vi er.

Det er en trosfortelling som bidrar til framtid og håp, og som styrker selvfølelsen.

Det finnes noen som forvrenger og forvansker denne enkle og innholdsrike trosfortellingen. Det er de som legger på ekstra byrder om tro, moral og livsførsel for å kunne ha noe med Gud å gjøre.

Om dem tar Paulus et sterkt oppgjør i dagens tekst når han sier at ”det finnes ikke noe annet evangelium, det er bare noen som forvirrer dere” .Og så legger han til;” Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han” Gal 1, 7-8).

Fortellingene er viktige i våre liv. Også trosfortellingene. Ta derfor vare på den vakreste av alle trosfortellinger, som handler om at Jesus i ord og handling fortalte at vi er godtatt og akseptert av Gud akkurat som vi er.

 

Skriv e-post til Per Anders Nordengen her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Erik bye med Petter Dass-salmen Herre Gud, ditt dyre navn og ære.

Hør andakten 30. juli.