NRK Meny
Normal

Likevekt

Rettferdighetssansen er kanskje den sansen som utvikles tidligst, sier Nils Åge Aune.

Linedanser
Foto: Scanpix

”Urettferdig,” sier barna hvis vi foreldre forskjellsbehandler dem. Med trykk på ”u.” UUUrettferdig. Jeg har en bror som er ett år yngre enn meg. Da vi var små husker jeg godt at vi målte opp brus i glass, mens vi sto på kne og siktet for å passe på at det var like mye i glassene. Det skulle være likt! Ja, det er nesten bedre at begge ikke får NOE, enn urettmessig å få mindre enn den andre.

Barnslig, sier vi. Men som voksne er vi jo ikke hakket bedre! Det må være rettferdig. Ellers begynner selv de mest stødige og sedate, å bråke. Selv i de beste familier kan arveoppgjør gå fullstendig i stå hvis fordelinga ikke er lik. Når vi snakker om disse tingene går det an å se for seg ei vekt, du vet en av disse gamle vektene med skåler på hver siden av ei vektstang. Det må være like mye i hver skål for at det skal bli rett og riktig.

Rettferdig er et ord som brukes i ordet for dagen i dag. Apostelen Paulus snakker om Gud sin rettferdighet. Instinktivt forstår vi at der jukses det nok ikke med vektene. Og det er riktig, sier apostelen. Gud jukser ikke med rettferdigheten. Det er ikke slik at han lukker øynene og kaller uretten for rett. Derfor kan heller ingen komme til Gud å si: ”Hør, kan du ikke bare sette en strek over det jeg gjorde den dagen, jeg er jo bare et skrøpelig menneske....”

Nei, Gud er ubestikkelig, ja, rettferdig. Apostelen sier at det eneste vi kan gjøre er erkjenne at vi kan ikke klare å leve opp til den standard for rettferdighet som Gud har,- at vi kan ikke bli rettferdig for Gud på egen hånd. Apostelen bruker sterke ord om å være i en slik situasjon. Dette er som en forbannelse, sier han.

Finnes det noen løsning på dette for oss? Jo, sier apostelen, Kristus kjøper oss fri fra forbannelsen. Det er klårt at ingen blir rettferdig for Gud ved lova, for det står skrive: Den rettferdige skal leva ved tru. Men Kristus kjøpte oss fri frå forbanninga under lova då han kom under forbanning for vår skuld (Gal. 3,11-14).

Når Jesus lider og dør for oss, oppfyller han alle krav om rettferdighet på våre vegne. Og vi, erklæres rettferdig, på grunn av denne frikjøpingen. Høres dette enkelt ut? For oss kanskje. Men ikke for Jesus, han som måtte lide og dø for vår skyld.

Det er ikke rart at ordet rettferdig er et nøkkelord i bibelen. Dette ordet avdekker at Gud er nådens Gud. Dette lille ordet gjemmer hemmeligheten om friheten i evangeliet. Å være et Guds barn er ikke avhengig av vårt strev, men å tro på han som frikjøpte oss.

Dette blir en god dag! Vi kan gå ut i denne dagen frikjøpt, erklært rettferdig for Jesu skyld.