NRK Meny
Normal

Kjærlighetens kapittel

Hilde-Anette Løvenskiold Kvam starter dagens andakt med å sitere fra Paulus' kapittel om kjærligheten i brevet til korinterne.

Hjerter skaper stemning i Vår Frue kirke
Foto: Ellinor Hansen / NRK

1.Kor.13, 1 - 7:

1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, så er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. 2 Om jeg har profetisk gave,kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,ja, om jeg gir meg selv til å brennes,men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet. 4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett,men har sin glede i sannheten. 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Sterkere kan jeg ikke si det. Dette er den største nådegaven vi kan få. Den aller beste veien er å hige etter kjærligheten. Det er ikke noe vi kan erverve oss av egne krefter, men som vi kan be Gud gi oss. Guds kjærlighet er så generøs som Paulus beskriver. Den er ikke forbeholdt noen, men vi kan alle ta imot det han.

I våre dager blir ofte kjærlighetsbegrepet gjort om til noe vi kan kjøpe. Vi overstrømmes av tilbud og reklame som lover oss lykke, kjærlighet og velvære, bare vi kjøper. Vi er blitt kunder og forbrukere i enhver situasjon. Uansett hvor vi vender oss er det kjøpere og selgere. Men den kjærligheten som det her tales om, kan ikke kjøpes. Den kan ikke bestikkes eller lokkes til oss. Den kan vi bare be om som en Guds nådegave.

Jesus selv levde kjærligheten ut i praksis i sitt liv. Han viste oss hvordan kjærligheten viser seg i praksis. I hans liv var det glede og sinne, sorg og jubel. Å få del i Kjærligheten utelukker ikke noe av de menneskelige følelsene. Men opphavet og sentrum for kjærligheten er Gud selv, slik Han viste seg i Jesus. Sammen med Jesus er også vi oss selv helt og fullt ut, slik det var tenkt vi skulle være fra begynnelsen av.

La oss derfor alle be om å få del i denne største av alle nådegaver. Kjære Gud, du som er kjærlighet. La oss få del i deg og du vil gi oss av din grenseløse kjærlighet.