Ikke lykke, men fred

Jesus har ikke lovet oss fravær av lidelse, men nærvær i lidelse. Jeg har et stort ønske om å få eie Guds fred - et nærvær av noe hellig og guddommelig, sier Per Aamodt Tveit i samtale med Per Arne Dahl.

Per Tveit og Per Arne Dahl
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Denne uka har Per Arne Tveit invitert en god kamerat til å være med i de fem andaktene. Det er musikeren Per Tveit som for 14 år siden fikk sykdommen Multipel sklerose. Men selv om kroppen har sviktet ham, er han en ”åndsfrisk luring”, sier Per Arne Dahl.

PAD: Per og jeg fortsetter vår leting etter gode glimt av hvordan Gud er, slik vi møter det i Johannes-evangeliet. Og nå er vi kommet fram til tiden før påske i Jerusalem. Det er tydelig at Jesu disipler er tynget. Peter, for eksempel, har akkurat fått høre at han kommer til å svikte. Det er ikke akkurat halleluja-stemning for det lykkelige folket! Hvordan møter Jesus disiplene da? La oss be!

Kjære Jesus! Kom til oss når våre drømmer er knust. Kom til oss når vårt håp om lykke på jord er gått ut på dato. Amen.

I kapittel 14 sier Jesus: ” La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst.”

Hvordan er det for deg, Per, å høre disse ordene av Jesus?

PAaT: Jo, det er en litt sånn bisarr tanke som slo meg nå. Og det er at ”I min Fars hus er det mange rom”. For det er en del av oss, altså, som når vi er ute på reise, for eksempel, så er vi opptatt av å få enerom. Og kanskje det er en mulighet for det til og med i Himmelen? Det har jeg ikke tenkt over før, men det kan hende?

PAD: I et radioportrett med Helge Gudmundsen i påsken på NRK så sa du at Jesus ikke har lovet oss fravær av lidelse, men nærvær i lidelse. Hva mener du med det?

PAaT: Det som er tanken bak det for min del, er at jeg har et veldig ønske om å få eie det som kalles Guds fred. Og Guds fred er ikke som fred ellers i verden, fravær av krig og sult, av trette, men nærvær av noe, nærvær av noe hellig, guddommelig, godt og varmt.

PAD: Ingen av oss vet hva som vil møte oss, av godt eller vondt, av glede eller sorg, men vi vet hvem som vil møte oss alle slags dager. Det er den samme som i teksten i dag sier til oss alle: ”Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La derfor ikke hjertet bli grepet av angst!”

Per Arne Dahl og Per Tveit i studio
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Skriv e-post til Per Arne Dahl her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører det 3. vers av "Jesus, dete eneste" - med SKRUK.

Hør andakten 12. juli.