NRK Meny
Normal

Hva som virkelig betyr noe

På korset kjemper Jesus fortsatt sammen med alle som på en eller annen måte befinner seg ved ei grense, som lever i spenninga mellom liv og død. Som ingen andre er han nær nettopp der, sier Bjørg Kjersti Myren.

Bjørg Kjersti Hanssen Myren.
Foto: Helge Helgheim / NRK

Teksten er hentet fra Luk.23, 39-43.

Det finnes øyeblikk som er så betydningsfull at det er som om tida står stille. Akkurat da eksisterer det liksom ikke noe anna, og alt som bli sagt og gjort trer så tydelig fram. Det er øyeblikk som har makt til å forandre oss. Det kan være både i positiv og negativ forstand. Både livets beste og verste øyeblikk kan oppleves slik!

Dagens bibeltekst tar oss inn i en svært spenningsfylt og følelsslada situasjon – der mennesker kjemper sitt livs viktigste kamp. Vi møter tre menn som er pressa til det ytterste. De befinner seg heilt på grensa av hva mennesker kan tåle. Stedet heter Golgata. To av dem er røvere, lovbrytere som har fått sin dom og si straff. 

De har tøyd grensene for hva et liv kan tåle, levd på kanten av det som var akseptabelt. Nå er grensa nådd. Om ei lita stund er alt slutt vet de. De er navnløse, og vi vet ingenting konkret om livene deres, men gjennom sin samtale med den tredje mannen på korset er de likevel blitt kjent for ettertida.

Han har også tøyd grensene for det som er mulig, men på en helt annen måte enn de to andre. Hans navn er Jesus. Han har utført mirakler før, men akkurat nå slår alt dette mot han som et hån. Den ene røveren benytter seg av det når han spotter han. Den andre røveren ser med et helt anna blikk på seg sjøl, og på Jesus. 

Han legger hele sitt liv i en eneste enkel kort bønn: ”Husk på meg Jesus” . Og Jesus vet hva situasjonen krever. For en gangs skyld kommer det ingen gåtefull tale. Jesu ord til han som befinner seg på grensa mellom liv og død er direkte og tydelig. Et budskap som ikke kan misfårstås: I dag skal du være med meg i paradis, sier han.
Slik er Jesus til stede i et enkelt menneske sitt liv i det øyeblikket han trenger det mest. Slik kjemper han for sine medmennesker heilt til det siste. Så gikk han sjøl over den samme grensa, fra liv til død. Og tilbake igjen. På påskedag blei den makt han hadde synlig – ei livskraft som ingen kunne ta fra han. Derfor er han fortsatt her med den samme vilje til å gå inn i de mest avgjørende øyeblikk i våre liv. 

Det trenger ikke være så dramatisk ytre sett som i fortellinga om røveren på korset. Likevel kan han være nær med nettopp de enkle ordene som når inn til oss der og da. Han kjemper fortsatt sammen med alle som på en eller annen måte befinner seg ved ei grense, som lever i spenninga mellom liv og død. Som ingen andre kan han være nær, nettopp der.

Skriv e-post til Bjørg Kjersti Myren
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører SKRUK i salmen ”Naglet til et kors på jorden”.

Hør andakten 16/4.