Hardt å stampe mot

Alle med en kristen tro har en oppgave: Å elske Gud, vår neste og oss selv. Dele troen vår og bygge fellesskap. Arbeide for fred og rettferdighet, sier Sunniva Gylver.

Sunniva Gylver
Foto: Privat for NRK-andakten

Teksten er hentet fra Apg. 26, 9-18.

Wow. Har ofte vært misunnelig på Paulus, akkurat i forhold til hans første møte med Jesus. Tenk å ha en sånn omvendelseshistorie! Slått til jorden av et intenst lys, hørte en himmelsk stemme som ga ham et livslangt oppdrag, ble blind i tre dager og så helbredet av en navngitt åndelig veileder, akkurat som stemmen forutsa. I

kke rart denne mannen ble en kristen. Og en brennende misjonær. God PR-effekt i hvert fall, med den fortiden. Det må ha vært en tøff prosess å ta oppgjør med det han selv hadde vært medansvarlig for, som hard forfølger av de kristne.

Og hans nye liv som kristen misjonær og menighetsplanter, var også rimelig dramatisk. Paulus var nok en mann for de store ordene, de sterke følelsene, det intense engasjementet, den klare overbevisningen. Ikke alle er skrudd sammen sånn.

- Hva med de av oss som ikke har en så sterk omvendelseshistorie med Gud? Hva med de av oss som opplever å ha en mer jordnær og smålåten tro? Et mindre dramatisk åndelig liv? Har vi mindre glød; mindre å gå på?

Jeg tror det å ha en tydelig omvendelsesopplevelse og en sterk opplevelse av at livet blir nytt, kan være en dyrebar erfaring å ha med seg, både for en selv og andre. Men jeg tror ikke den troen som har vært der hele tiden, eller modnet fram mer ”alminnelig”, er mindre verdifull.

Hvilket språk vi bruker er forresten viktig, når vi beskriver våre opplevelser av og med Gud. Av og til har jeg hatt en følelse av å ikke være ”åndelig nok”, men det handler kanskje like mye om hvilke ord jeg bruker om troen og livet mitt, som hva jeg synes å erfare?

De fleste veier har to grøftekanter, og det gjelder å ha selvinnsikt nok til å vite hvilken grøft som er meg nærmest. Noen av oss tyr lett til et internt kristelig språk når vi skal snakke om troen vår, og åndeliggjør det meste. Andre av oss kunne kanskje med fordel hentet fram flere av de litt store og åndelige og mysteriøse ordene når vi deler vårt liv og våre erfaringer med andre.

Hvilke ord bruker vi på troen vår? Hvordan ser din trosfortelling ut? Det kan være et spennende sommerferieprosjekt å skrive den, en stille kveld eller morgen på hytta eller i parken eller et helt annet sted.

Èn ting til: Paulus fikk et oppdrag av Gud. Å være tjener og medarbeider. Vitne om det han hadde sett og skulle komme til å oppleve. Kalle folk til omvendelse.

Alle med en kristen tro har en oppgave: Å elske Gud, vår neste og oss selv. Dele troen vår og bygge fellesskap. Arbeide for fred og rettferdighet. Hvordan gjør du det i ditt liv? Det skulle jeg gjerne hørt om.

Skriv e-post til Sunniva Gylver.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Kristin Asbjørnsen synge den afroamerikanske spiritualen ”Going up”.

Hør andakten 29. juni.