Han var annerledes

Hos Jesus var det sammenheng mellom det han sa og det han gjorde, og han stilte opp for folk som var langt utenfor det gode selskap, sier Dag Nordbø.

Dag Nordbø.
Foto: Arkiv / NRK

Teksten er hentet fra Lukas 4, 31-37.

Hva var det med Jesus?

Hvorfor ble han lagt merke til den gangen han levde? Det var jo ingen selvfølge – området han gikk rundt i var full av profeter, forkynnere og folk som påberopte seg spesielle og overnaturlige evner.

Han fikk ingenting gratis. Han hadde ingen mektig presteslekt i ryggen, og kom fra en del av landet som ikke gav spesiell status, snarere tvert om.

Men det kan jo tenkes at akkurat det er en av forklaringene på all den oppmerksomhet han fikk.. At han representerte en annen sosial gruppe enn fariseerne og de skriftlærde. Med sine 12 disipler, alle vanlige menn uten makt og innflytelse, kan han ha blitt sett på som en motkultur. Endelig en som kommer fra folket, og som har mot til å utfordre de sterke.

Bibelen gir selv noen forklaringer på hvorfor Jesus fikk så stor oppmerksomhet. I dagens tekst i Lukasevangeliet står det: ”De ble slått av undring over hans lære, for han talte med makt og myndighet”

Måten Jesus snakket på, skilte ham fra de andre profetene og predikantene. Og måten han møtte mennesker på, bare understreket det han sa. Han gjorde ikke forskjell på folk – han gikk til steder andre gudsfryktige holdt seg unna, han hjalp og helbredet mennesker som ingen andre ville strekke ut hånda til.

Det fantes religiøse regler for hvem du hadde plikt til å hjelpe, og hvem du med god samvittighet kunne overse. Jesus lot seg ikke hindre av slike religiøse fordommer

Hos ham var det sammenheng mellom det han sa og det han gjorde, og han stilte opp for folk som var langt utenfor det gode selskap.

Slikt skapte troverdighet - og motstand. Begge deler var sterkt tilstede i Jesu liv. Hva var det med Jesus?

Han var en mann som brøt grenser for å møte mennesker som trengte å reises opp.

Han var en som stanset der andre gikk forbi. Så enkelt tror jeg det går an å forklare hvorfor han ble lagt merke til.

Hva er det med ham i dag? Hvorfor har vi ikke glemt ham?

Eller:

Hvorfor er han ikke bare som en av de mange andre historiske personligheter, en vi kan lese om og beundre for det han var?

For mange er han jo det. En historisk person, et forbilde, en lysende humanist.

Men for den kristne kirke er han mer. Han er den som ikke lot seg stanse. Ikke av fordomsfulle regler og innsnevrede forbud – og til slutt: Ikke av døden.

Hva er det med ham? Jo – han er rett og slett bæreren av selve livet.

 

Skriv e-post til Dag Nordbø.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Frelsesarmeens mannskor, Mannsambandet, i sangen ”Han den samme er i dag”.

Hør andakten 13. mars