Hopp til innhold

Fornemmelsens kapell

Hvem som helst kan komme og knele foran Jesu hellige hjerte og spise av brødet og vinen, og minne både kropp og sjel om at kjærligheten er det som er størst hos Gud, sier Hilde Sanden.

Hilde Sanden
Foto: Privat bilde

Teksten er hentet fra Hebr. 2, 10-18

Fornemmelsens kapell heter et lite hus i min hage. Det er vigslet og alltid åpent. Mange kommer og går der og har sin stille stund for seg selv året rundt. På alteret der inne står en stor Jesus-figur med hjertet på utsiden av kroppen.

Han drar kappeforhenget på kjortelen tilside, og hele hjertet kommer tilsyne. Det går flammer opp av hjertet, ikke av harme, men av kjærlighet! Mer og mer går det opp for meg at det er dette hjertet Gud ville vise oss da han sendte Jesus. I taket i kapellet kan også Kristushjertet oppdages. ”KOM!” står det tvers over.

Jesus i fornemmelsens kapell

Jesus i Fornemmelsens kapell

Foto: Hilde Sanden

”Fordi vi syndet måtte Jesus komme til jorden”, er budskapet mange generasjoner av kristne her nord blitt flasket opp med. Etter hvert har jeg begynt å tro at årsaken var rett og slett fordi vi var elsket! Hadde vi ikke syndet, hadde han antagelig kommet likevel! Det går an å stirre seg så blind på synden, at det kan bli vanskelig å integrere kjærligheten vi faktisk blir utsatt for.

En dag på midten av 1600-tallet viste Jesus seg i et syn for den franske nonnen Marguerite Marie Alacoque. Til henne sa han: ”Jeg har så mye kjærlighet jeg ikke får avsetning for! Det er min store sorg at så mange ikke vil ta imot den.

Kan ikke du få med deg flest mulig som hver første fredag i måneden tar imot nattverd for å innvie seg til mitt hjerte og ta imot kjærligheten jeg vil øse utover dem?” Marguerite Marie gjorde som han ba om. Siden den gang er det mange i verden som tar imot nattverd hver første fredag i måneden til minne om hans lidelse og for å innvie seg til Jesu hellige hjerte.

Hver første fredag i måneden dekker også jeg nå bord i Fornemmelsens kapell. Brødet og vinen er innviet og velsignet. Hvem som helst kan komme og knele foran Jesu hellige hjerte og spise av brødet og vinen, og minne både kropp og sjel om at kjærligheten er det som er størst hos Gud. Å ta imot kjærlighetens måltid er å bære det ut i verden i møte med andre som trenger å se et hjerte hvor forhenget er dratt fra.

Det hellige måltid er ikke for engler, det er for mennesker, syndige mennesker som Gud elsker. Det er ikke engler han tar seg av. Det er mennesker av kjøtt og blod Han gjorde seg til ett med. Gjennom lansesåret i siden da han hang død på korset, blottla Gud sitt hjerte for alltid. Det er fremdeles så fylt av kjærlighet at det renner over!

Skriv e-post til Hilde Sanden her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Bjørn Eidsvåg avslutte med sin egen salme ”Til alle tider”.

Hør andakten 21. februar 2008

Fornemmelsens kapell

Fornemmelsens kapell

Foto: Hilde Sanden
Skog