NRK Meny
Normal

En torn i kroppen

Det er en livskunst å leve med begrensninger: De skal ikke feies under teppet, som om de ikke var der, sier Øystein Larsen.

Øystein Larsen
Foto: NRK

Gi meg kraft til å forandre det som kan forandres. Gi meg tålmodighet til å leve med det som ikke kan forandres. Gi meg visdom til å se forskjellen. Amen.

Ja, slik kan en vis mann be. Å lære seg å leve med det som ikke kan endres. Det er en livskunst.

I dag møter vi en som har fått svar på en slik bønn. Han måtte øve seg i å leve med plagen uten å bli kvitt den.

Han har en plage han ikke blir kvitt. Det er nå noe de fleste av oss kjenner igjen vil jeg tro.

Han kaller det en torn i kroppen. Eller i kjødet som det het i den forrige bibeloversettelsen vår. Og det ble et stående uttrykk i språket vårt: En torn i kjødet. Og det ble en stående plage i kroppen hans. Det er Paulus som bruker uttrykket, og vi kan høre hvordan han selv ordlegger seg i det andre Korinterbrevet:

”For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte: ’Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.”

Det er en livskunst å leve med begrensninger: De skal ikke feies under teppet, som om de ikke var der. Men en skal heller ikke grave seg ned i dem, så de fyller hele livet og spiser opp det gode.

Paulus kjente visst til både å banne og besverge seg over denne elendige tornen i kjødet som hindret han i oppgaven hans. Denne Satans engelen, som han vrenger det ut av seg. Det er som han sitter i rullestolen og ser oppover trappene som ikke kan forseres: Disse Satans beina som ikke bærer meg. Ser du ikke at jeg ville gjort enda mer for deg, Gud?

Han slåss mot den. Men han brukte ikke resten av livet på den kampen: Tre ganger ba jeg Herren.

Da får han det svaret som fortsatt kan gjøre begredelige begrensninger til nye muligheter:

Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Det handler ikke om hva du kan, men mer om hva Gud kan. Krefter til forandring. Tålmodighet til å tåle. Visdom til å se forskjellen.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Elias Akselsen i Aage Samuelsens sang ”Svak som et siv”.

  Hør andakten 27/2.