NRK Meny
Normal

En nådig Gud

Å kinnrømme at man er en synder, er helt avgjørende dersom man skal kunne be om og ta imot tilgivelse. Det er fingen skam å innrømme at man er en synder, sier Silje Kivle Andreassen.

Silje Kivle Andreassen
Foto: Nordstrand menighet

Teksten er hentet fra Luk 18,9-14: Gud, vær meg synder nådig

God morgen!

I dag tenkte jeg å si noe om synd. Det betyr ikke at jeg skal holde en tordentale eller en skjennepreken. Mest hadde jeg tenkt å si noe om det å være menneske.

Som jeg fortalte i andakten i går har jeg vært på leir med konfirmanter denne sommeren. På leiren lærer konfirmantene om hva som skjedde i påsken, og hva det betyr for oss at Jesus døde og stod opp igjen.

Hovedtrekkene i fortellingen kjenner de fleste 15-åringer, men hva dette har med oss å gjøre er litt mer fjernt. Det er ikke så lett å si noe om forsoning og tilgivelse uten å først fortelle historien om Adam og Eva. Den kjenner også de fleste konfirmanter. Men det som er nytt for mange – er at denne fortellingen gjentar seg med deg og meg og alle.

Adam og Eva fikk beskjed av Gud om at alle trærne i hagen kunne de spise så mye de ville av – alle bortsett fra et tre, treet som ga kunnskap om godt å ondt. Det måtte gå som det ofte går med mennesker; nysgjerrigheten tok overhånd, mistroen til hva Gud virkelig hadde sagt snek seg inn, og fristelsen ble for stor.

Adam og Eva brøt det eneste forbudet Gud hadde gitt dem. Slik er vi alle sammen. Vi forsøker å gjøre det gode, og mange får det til riktig så bra. Men ingen lever et helt liv uten å gjøre dårlige valg basert på egoisme og egenrettferdighet. Vi velger bort det gode, vi gjør det som er ondt. Kort og godt: Vi synder.

Alle synder. Det gjør ikke synden mindre alvorlig, det betyr ikke at vi ikke trenger tilgivelse. Men for mange av oss er det noe med at det menneskelige ved å synde, gjør det mulig for oss å leve med oss selv og våre svakheter.

Og det å kunne innrømme at man er en synder, det er jo helt avgjørende dersom man skal kunne be om og ta imot tilgivelse. Det er faktisk ingen skam å innrømme at man er en synder. Det er å innrømme at man er et menneske. Et menneske som i sin menneskelighet trenger tilgivelse, som trenger å blir forsonet med Gud, som trenger Jesus.

Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus lignelsen on fariseeren og tolleren.

Skriv e-post til Silje Kivle Andreassen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Bjørn Eidsvåg synge sin egen sang ”Se i nåde til oss”, sammen med Kammerkorsettet.

Andakt 30.07.08 ved Silje K. Andreassen