Du er utvalgt!

– Du er Guds utvalgte, hellige og elsket av ham, sier Hilde-Anette Løvenskiold Kvam.

Ensom student på forelesning
Foto: ROUX PATRICK / PHOTOPQR/LE DAUPHINE LIBERE

Flere ganger i uken kan vi høre om mennesker som i forskjellige sammenhenger har blitt valgt ut. Enten det er på en talentkonkurranse, på fotballaget i klassen eller som medlem i en eller annen klubb.

Det å bli valgt ut er en god opplevelse. Men mange av oss har nok også erfaringer med å ikke bli valgt ut. Det å stadig bli stående igjen når alle de populære er blitt tatt. Det å være siste valget når det ene laget bare har et valg og det er meg.

Det å bli glemt eller utestengt er vondt og sårt. Det kan sette spor i menneskers liv. Sår de bruker år på å bli ferdig med. I dag er ordet til deg og oss alle: Du er utvalgt. Du er Guds utvalgte, hellige og elsket av ham. Tenk å være utvalgt av Gud. Det er noe det. Han vet om dine sår, han vet om dine gleder og sorger. Og Han har valgt deg ut.

Paulus sier: Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. 14 Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. 15 La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige! 16 La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. 17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.

I dag er dagen for å dvele med disse ordene. Du er utvalgt. Åpne hjertet ditt opp og la Kristi fred bo der. Han kan forandre hjerter også der som det er mye smerte og sår. Sakte, i ditt tempo kan han ta vekk smerten når du er klar for å slippe den. Men han vil også glede seg med deg over dine seire og gleder. Han har skapt oss til fellesskap, slik at vi kan glede oss sammen med hverandre.

På Guds lag er det ingen som blir valgt før de andre. På Guds lag er vi likeverdige og like viktig. Gå ut i denne dagen med denne vissheten: Jeg er utvalgt, helliget og elsket av Ham som selv er kjærligheten.