NRK Meny
Normal

Å rydde veg for Herren

Pilegrimsvandringer er blitt populært. Her hjemme var det to store pilegrimsmål: Nidaros og Røldal.

Figur av Sankt Jakob, saman med skilt som viste pilegrimane retning.
Foto: Ole-Morten Førde

I Røldal holdt pilegrimstradisjonen seg til langt ut på 1800-tallet. I Røldal stavkyrkje fins det et krusifiks som ble i sagt å svette. Folketrua sa at svetten fra krusifikset kunne gjøre folk friske. I håp og smerte valfarta folk til kirka.

De siste ti år har det vært gjort et stort arbeid for å rydde de gamle pilegrimsvegene gjennom Vest-Telemark til Røldal.

Arbeidet med vegen er gjort med liv og lyst. Grunnen er enkel; ”Dette er okkòs veg". Dette er vår veg, sier ildsjelene. Denne vegen vil de at så mange som mulig skal gå. Få oppleve natur og kultur langs vegen. Få drikke seg utørst i bekkene. Kunne glede seg over Skaperverket. Oppleve fellesskapet på vandringa. Hjelpsomme hender over bekker. Seine samtaler i solnedgangen. Samtaler og opplevelser som gir refleksjon over alt det gode en kan oppleve langs livsvegen.

I dagens ord fra Salme 68 i Det Gamle Testamentet handler det også om veger:

Syng for Gud, og pris hans namn!
Ryd veg for han
som fer fram gjennom øydemarkene.
Herren er hans namn – jubla for han!
Ein far for farlause, ein forsvarar for enkjer
er Gud i sin heilage bustad.
Gud lèt einsame finna ein heim,
han fører ut fangar til lukke og trivsel,
men opprørarar må bu i eit audt og avsvidt land.

Orda oppfordrer oss til å rydde vegen for Herren. Det handler om at Guds veg blir vår veg. Om følge han som kalte seg vegen, sannheta og livet. Vegrydding - eller kjærlighetas store infrastruktur - handler om godhet og omsorg. Om å ha Jesus som forbilde. Løfte menneskeverdet. Ta vare på naturen. Kjempe mot alle krenkelser.

En sliten pilegrim kom gjennom Vest-Telemark. Blei møtt av kaffi og ei ekstra god kringle i Brunkeberg kyrkje. Fikk hvilt beina sine, og utbrøt ;- Dette er som å komme til himmelen.

Folket i Brunkeberg er glad i heimplassen sin. Men omtaler den sjelden som himmelen. Vennlighet, kjærlighet – rein diakoni - skapte et himmelbilde og gav mot og styrke til å gå videre. For en sliten pilegrim vil Brunkeberg for alltid vil stå i et eget lys.

Kanskje er det noen som får et gløtt av himmelen gjennom oss i dag?