NRK Meny
Normal

... på Jesus Kristus ...

Den opphøyde Skaper og den enbårne Sønn er ikke fjern og avsides. Han er så nær at vi får kalle Ham ”vår Herre”. Det viser nærheten i forholdet mellom Gud og oss, sier Per Anders Nordengen.

Per Anders Nordengen
Foto: Helge Gudmundsen / NRK

I dag skal vi stoppe opp ved den andre trosbekjennelsen. Det er den lengste av de tre artiklene, og den handler om Jesus. Denne artikkelen inneholder lite forklaring og tolkning, men den er for det meste et resyme og en oppsummering av historien om Jesus.

Den andre trosartikkelen fungerer nærmest som en gjenfortelling av Hans liv, død, oppstandelse og oppstigning i himmelfart, slik vi møter det i evangeliene. Og vi finner ikke mange forklaringer til hva det betyr og innebærer.

”Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre”,- slik begynner denne trosartikkelen , og det er kun disse få ordene som fortolkning og ikke gjenfortelling.

”Enbåren” er også oversatt med ”eneste”, - og det som menes med dette ordet er at Jesus er helt unik og spesiell. Han er Guds eneste sønn, den enbårne, og det refereres bl.a. til de kjente ordene i den lille bibel i Joh. 3,16 hvor det sies at ”han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”. Ordet enbåren henviser til at Jesus ikke bare er sant menneske, men også sann Gud.

Så slår trosbekjennelsen plutselig over fra det vidløftige ordet ”enbåren” til å si noe om oss mennesker når det står ”vår Herre”. Dermed bringes forholdet mellom og mennesker inn rett etter den storslagne åpningen. Den opphøyde Skaper og den enbårne Sønn er altså ikke fjern og avsides. Men Han er så nær at vi får kalle Ham ”vår Herre”. Dette viser nærheten og varmen i forholdet mellom Gud og oss. ”Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn”,-- denne Gud får vi lov til å kalle ”vår Herre”.

Videre i Trosbekjennelsen står det; ”som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria”, og det henviser til jomfrufødselen som ikke kan begripes eller fattes. Men hovedpoenget med dette er å få fram at Guds evige Sønn også er sant menneske, født av en kvinne.

I sin forklaring til denne trosartikkelen sier Martin Luther det på denne forståelige måten, selv om ordene hans er 500 år gamle: ”Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og et sant menneske, født av Jomfru Maria”.

Resten av den andre trosartikkelen er en kortversjon av Jesu liv. Det starter med begynnelsen, og det er som om juleevangeliet ligger under det hele når vi sier; ”født av jomfru Maria”. Så hopper det til slutten av Jesu liv når vi går rett inn i påskens hendelser og det sies;” pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag”. Deretter refereres det til Kristi Himmelfartsdag: ”for opp til himmelen”, og så kommer den eneste setningen som står i presens og nåtid i trosbekjennelsen; ” sitter ved Faderens høyre hånd”, før det går over til framtid: ”skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde”.

Etter denne nesten heseblesende oppramsingen og kortversjonen av Jesu liv i den andre trosartikkelen,- kan det gjøre godt i denne radioandakten å runde av med å lytte til resten av Luthers forklaring som er en forståelig tolkning av trosartikkelen om Jesus. Luther sier nemlig at: ” Dette betyr at Han er min herre, som har gjenløst meg fordømte og fortapte menneske, kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder, fra dødens og djevelens makt.

Ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyre blod og sin uskyldige lidelse og død. Dette har han gjort for at jeg skal være hans egen, leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferd, uskyld og salighet, likesom han har stått opp fra de døde, lever og regjerer i evighet”.

Skriv e-post til Per Anders Nordengen her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører gruppa Reflex synge Kingo-salmen ”Skriv deg Jesus på mitt hjerte”.

Hør andakten 23. april 2008