Stein Reinertsen er vigslet til ny biskop i Agder og Telemark bispedømme.

Reinertsen vigslet til ny biskop

Reinertsen vigslet til ny biskop

Søndag ble Stein Reinertsen fra Farsund vigslet til biskop i Agder og Telemark bispedømme. Reinertsen er den første biskopen som er valgt av kirkens egne organ etter en grunnlovsendringen i mai 2012.

Stein Reinertsen - Tidligere prost i Mandal, Stein Reinertsen ble i dag vigslet til ny biskop i Agder og Telemark. - Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Tidligere prost i Mandal, Stein Reinertsen ble i dag vigslet til ny biskop i Agder og Telemark.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK
I domkirken - En fullsatt Kristiansand Domkirke. - Foto: Eirik Damsgaard / NRK

En fullsatt Kristiansand Domkirke.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK
Kristiansand Domkirke - Kristiansand Domkirke. - Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Kristiansand Domkirke.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Gudstjenesten i Kristiansand domkirke startet klokken 11.

NRK Sørlandet følger vigslingen

Les også:

Kongen til stede

Også Kong Harald er til stedet under vigslingen. Det er første gang Kongen opptrer i sivil under en bispevigsling. Etter grunnlovsendringen i mai i fjor ble det bestemt at Kirken selv skal utnevne ny biskop.

Reinertsen er den 33. biskopen som har sete i Kristiansand. Olav Skjevesland var biskop i Agder og Telemark bispedømme fra 1999 til 2012.

Ved høringsrunden før ansettelsen av den nye biskopen i Agder og Telemark i 2012 fikk Reinertsen både flest førstestemmer og flest totalstemmer.

Kirkerådet valgte Reinertsen med 10 mot 5 stemmer.

Les også:

Det var lang kø utenfor domkirken før gudstjenesten. Flere proster og andre biskoper, blant annet tidligere biskop i Agder og Telemark bispedømme, Olav Skjevesland, er til stedet under vigslingen.

Senere på søndag vil det også være en lunsj på Caledonien der blant annet fylkesmann i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen og bispedømmerådets leder skal gi en hilsen til Reinertsen.

Tidligere prost i Mandal

Av musikalske innslag skal Espen Holm Eskelund med band spille.

Også stortingsrepresentant, Dagfinn Høybråten er til stedet for å gi sin hilsen til Reinertsen.

Reinertsen ble tilsatt av det valgte Kirkerådet 7. desember i fjor. Han kommer fra stillingen som prost i Mandal.

Den siste tiden har det stormet rundt den nye biskopen, fordi det ble kjent at han ikke ønsket å vie folk som tidligere har vært gift.

– Det er nydelig å være tilsatt som biskop, men denne mediestormen er litt ny for meg, sa Stein Reinertsen til NRK da han 7. desember ble historisk.

Han omtales som en konservativ teolog, men selv er Reinertsen ikke enig i dette.

Kø - Det var lang kø foran Domkirken i Kristiansand søndag formiddag. - Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Det var lang kø foran Domkirken i Kristiansand søndag formiddag.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK
Kirken - Også Kongen var til stedet under vigslingen i Kristiansand Domkirke søndag. - Foto: Odd Rømteland / NRK

Også Kongen var til stedet under vigslingen i Kristiansand Domkirke søndag.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Video og TV-reportasjer

Laksehopp i Høiebekken er høstens vakreste eventyr for lakseentusiaster.
Tidsklemma er de fleste småbarnsforeldre godt kjent med, og nå skal det forskes på temaet. I Nyli barnehage i Arendal er det flere som kjemper mot klokka.
For to år siden ble deler av sykehuset i Arendal fredet. Mange var redd for at det ville begrense utviklingen av sykehuset. Nå to år etter ser det ut til at balansen mellom gammelt og nytt fungerer:

Dokumentarer og reportasjer

Bilder fra Dagsrevyen som viser løpsøvelse for blinde, løper etter lyden av en megafon. Bueskyttere på rekke og rad. Kulestøt for blinde, vinnes av Hans Bredesen med 8.17 m. Høyde uten tilløp for blinde og svaksynte, vinnes av Idar Hundstad med 1.43 m. Bilder fra fra bordtenniskonkurranse og Volleyball. Konkurransen vinnes av 1. laget til Oslo. Vektløfterkonkurransen vinnes av
Odd Johnsen med 117.5 kg.
Hus kan reises på en dag hvis grunnmuren er klar. Vegger,
gulv og taket er satt sammen av så lette elementer at heisekran er helt unødvendig. Huset er på 129 kvadrat-meter, og koster kr 44000.-. Bilder Dagsrevyen 1964
Bilder fra Dagsrevyen i 1964 som viser postmann med med ny postombæringstralle nedover gaten i Kristiansand. Leverer post i butikk. Postmannen demonstrerer trallens finesser. Vandrer videre og leverer post over
gjerdet.