Hopp til innhold

Stein Reinertsen blir ny biskop

Kirken har valgt Stein Reinertsen (52) fra Farsund til ny biskop i Agder og Telemark.

Stein Reinertsen (52) blir ny biskop i Agder og Telemark. Ikke siden reformasjonen har den norske kirke fått bestemme i eget hus. Men i dag utnevnte Kirkerådet ham til biskop - uten politisk innblanding.

VIDEO: Stein Reinertsen takker for utnennelsen og er ydmyk for oppgaven som venter.

Den nåværende prosten i Mandal er tilsatt som ny biskop i Agder og Telemark bispedømme. Det ble offentliggjort av Kirkerådet i formiddag.

Med dette blir Stein Reinertsen historisk. Han er den første biskopen som Den norske kirke selv utnevner siden reformasjonen. Dette er et resultat av at Stortinget i vår endret grunnloven, avviklet kirkelig statsråd og bestemte at biskoper og proster skal tilsettes av kirkelige organer.

Helga Haugland Byfuglien og Stein Reinertsen

Stein Reinertsen (52) blir gratulert av preses Helga Haugland Byfuglien. Reinertsen overtar jobben som Olav Skjevesland har hatt de siste 14 årene.

Foto: Roald Marker / NRK

Blant de 15 medlemmene i Kirkerådet fikk Reinertsen 10 stemmer, mens Anne-May Grasaas fikk 5 stemmer. Den tredje kandidaten, Ludvig Bjerkreim, fikk ingen stemmer.

– Ydmyk for oppgaven

Stein Reinertsen

Stein Reinertsen sier han har det godt etter dagens utnevnelse, og er glad for tilliten fra kirken.

Foto: NRK

Den nyvalgte biskopen sier til NRK at han er glad og ydmyk for at han i formiddag ble utnevnt til ny biskop.

– Jeg går med en takknemlighet for å få lov til å bli utnevnt og en ydmykhet for det er en stor oppgave, og så går jeg med glede for det er en veldig spennende oppgave.

– På hvilken måte spennende?

– Fordi det vi holder på med i kirken er det som gir aller mest mening i verden. Og noe av det flotteste vi kan gjøre er å fortelle om disse tingene, sier Reinertsen.

I dag ønsket ikke Reinertsen å flagge høyt sitt standpunkt i aktuelle og vanskelige saker, men spørsmålet om partnerskap for homofile har han uttalt seg om før.

– Det jeg har sagt tidligere er at det å lage en ekteskapslov for partnerskap i kirken og homofil vigsel, vil jeg ikke gå inn for, sier Reinertsen, som begrunner sitt standpunkt med at grunnlaget for at ethvert syn må bygge på bibelen.

En annen aktuell sak er kronprinsesse Mette-Marits reise til India for å ta hånd om et vennepars to surrogatbarn.

– Når det gjelder saken med Mette-Marit – så tror jeg ikke det er klokt å uttale meg om det første gang jeg er i media. Men det som har med surrogati å gjøre er et stort etisk område og her tenker jeg det er viktig å gå varsomt frem, sier Reinertsen.

Betyr det nei?

– Ja, jeg tror ikke surrogati er veien å gå.

Uenige biskoper

I Agder og Telemark bispedømmeråd fikk Reinertsen et klart flertall. I bispedømmerådets møte 13. november var det avstemning blant de 10 medlemmene om bispekandidatene, og Stein Reinertsen fikk sju førstestemmer, mens Anne-May Grasaas fikk tre førstestemmer.

Men åtte av de 12 biskopene ville helst ha Anne-May Grasaas fra Kristiansand, som er sokneprest i Trefoldighet menighet i Oslo, som ny biskop. Men Kirkerådet hadde siste ord, og Reinertsen ble en klar vinner.

Biskoputnevnelse Mandal

På kirkesenteret i Mandal er kirkeverge Øystein Ramstad, fullmektig Elbjørg Eigebrekk og sogneprest Håkon Borgenvink ikke i tvil om at den beste biskopen er valgt. Men de gleder seg ikke over å miste en god prost.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

At et flertall av biskopene gikk for Grasaas, opplever ikke Reinertsen som et problem.

– Det synes jeg er helt greit. I kirken er det forskjellige syn og det er det lov til å ha. Jeg ser fram til å jobbe sammen med alle biskopene, sier Reinertsen

Har gledet seg

Kirkefagsjef Arve Nilsen i Agder og Telemark bispedømme er fornøyd med valget.

– Vi har gledet oss og vært spente i mange dager. Endelig skal vi få vite hvem vi skal jobbe sammen med, for dette er en kjempeviktig jobb i Kirka. Vi er utrolig heldige siden så mange har villet være biskop for oss og hos oss.

Arve Nilssen

Kirkefagsjef Arve Nilsen er glad for at det nå er en ny biskop på plass.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Det tror jeg blir bra. Han er en ryddig, ydmyk og myndig person. Det blir fint for oss som jobber tett med ham, men også for hele Kirka.

– Hva blir hans største utfordring?

– En biskop skal være en samlende figur og det tror jeg er en utfordring som han vil takle bra. Men å alltid være beret, alltid være på hugget og måtte ta alle de oppgavene som hele tiden kommer. Han må ha en kjempestor arbeidskapasitet, sier Nilsen.

– Han er en ganske konservativ teolog. Er det det riktige for Agder og Telemark?

– Jeg tror han har en integritet i den måten han er på, som gjør at han vil kunne møte mennesker ut fra deres personlighet og teologi.

– Han har blitt godt likt de stedene han har vært, og jeg tror ikke det er noen som sier at siden han er konservativ så liker jeg han, eller jeg liker han ikke fordi han er konservativ. Jeg tror alle liker han, sier Nilsen.

27. januar blir Reinertsen vigslet til ny biskop for Agder og Telemark. Kong Harald vil være til stede under vigslingen i Kristiansand Domkirke, bekrefter preses Helga Haugland Byfuglien overfor NTB. Det er hun som skal ikle Reinertsen bispekorset, og vigsle ham til biskop.

Både de ansatte i Agder og Telemark bispedømme, og de som jobber sammen med Stein Reinertsen i Mandal, er godt fornøyd med dagens bispeutnevnelsen.

VIDEO: Budskapet om at Stein Reinertsen blir ny biskop skapte begeistring hos Gjertrud Lie i Mandal og ansatte i bispedømmerådet.