Straff i Norge

Klippet handler om emnene

Relevante artikler

Relaterte program

Noen relaterte klipp

Straff i Norge (1:39)

Sendt: 11. apr 2012

Når en gjerningsperson utfører en straffbar handling, er det dommeren i en rettssak som bestemmer hvilken straff vedkommende får.

I Norge er fengsel, bot og samfunnsstraff de vanligste formene for straff.


HTML referanse

Klipp og lim denne koden for å lage referanse til dette klippet i din blogg eller nettside. Koden kan også limes inn i systemer som Fronter, It's Learning og PedIT.

Embed kode

Embed koden fungerer tilsvarende som HTML referanse, men lar deg spille av klippet direkte uten å måtte klikke deg til NRK Skole.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen