Om NRK Skole

NRK Skole er et digitalt klipparkiv som består av lydklipp og videoer fra NRKs radio- og fjernsynsarkiv, samt våre egne produksjoner. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i Udirs læreplandatabase.

Skoleplacid
Foto: NRK

Nettsidene skal være et enkelt verktøy å bruke i klasserommet, og vi arbeider hele tiden for at sidene skal bli mest mulig brukervennlige.

Arbeidet med å få på plass høstens fagfornyelse er i full gang, og vi har allerede forsøksvis lagt ut de nye læreplanene. Sidevisningene har også fått en liten «piff». Vi har foreløpig beholdt de gamle læreplanene, så du kan velge hvilket læreplansett du vil bruke; LK06 eller LK20. Vi er spente på tilbakemeldinger fra dere.

Foreløpig tilbyr vi klipp til fagene naturfag, samfunnsfag, KRLE/religion og etikk, norsk, matematikk, mat og helse og samfunnsøkonomi, og i tillegg har vi lagt ut historie for videregående trinn.

HVORDAN finner du fram på NRK Skole?

Det er foreløpig tre innganger til klippene.

1. SØK i klipp: Er du på jakt etter et klipp ut fra innhold, f.eks. bier, søker du i fritekstsøket. Det fungerer på samme måte som i Google, men er begrenset til Skole-universet. Du kan foreløpig ikke gjøre fritekstsøk i kompetansemålene.

Vi arbeider med å tilrettelegge et mer avansert søk.

2. VELG kompetansemål: Først velger du læreplan: LK06 eller LK20.

Er du på jakt etter klipp til et spesielt kompetansemål, bruker du denne inngangen. Her får du opp en meny hvor du velger fag, klassetrinn og hovedmål. Her finner du relevante klipp knyttet til kompetansemålet du jobber med. Kompetansemål og læreplaner er utviklet av Utdanningsdirektoratet, og dekker fagene fra 1. årstrinn til avsluttet videregående skole.

3. SNARVEI til kompetansemål: Fagikonene under klipp-pakkene på forsiden tar deg direkte til kompetansemålene i ditt fag. Her bruker du valg-menyen til å velge læreplansett (LK06 eller LK20), klassetrinn og hovedområde.

Noe du lurer på? Kanskje får du svar her: Ofte stilte spørsmål

Er det noe annet du lurer på, eller har andre innspill, er det fint om du tar kontakt med oss her (nrk.skole@nrk.no).