Snu telefonen

Historien vises kun i portrettformat

Smellet

Saken kan brukes som en
del av undervisning
i skolen.

Se oppgaver om radikalisering her:

Til lærere