Den ideologiske kjernen i Høyre

Klippet handler om emnene

Noen relaterte klipp

Den ideologiske kjernen i Høyre (4.03)

Sendt: 25. mar 1979

En ideologi er en helhetlig politisk/ filosofisk teori om hvordan samfunnet bør styres. Det finnes ulike ideologier. Mange mener ideologier er mindre viktige i vår tid.

I dette klippet sammenfatter professor Sejersted hva han mener er kjernen i partiet Høyres budskap. Han snakker også en del om konstitusjon og makt, det vil si den norske grunnlovens regelverk for hvordan Norge skal styres.

Ord som Kings Bay og parlamentarisme, som opptrer i dette klippet, kan du lære mer om ved å søke på disse ordene her i NRK Skole.

Når Sejersted nevner forvaltningen, sikter han til departementene og statsadministrasjonen, som er der for å sette norske lover og regler i verk og føre kontroll med at folk etterlever dem.


HTML referanse

Klipp og lim denne koden for å lage referanse til dette klippet i din blogg eller nettside. Koden kan også limes inn i systemer som Fronter, It's Learning og PedIT.

Embed kode

Embed koden fungerer tilsvarende som HTML referanse, men lar deg spille av klippet direkte uten å måtte klikke deg til NRK Skole.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen