Arbeiderpartiet og LO var sant

Klippet handler om emnene

Noen relaterte klipp

Arbeiderpartiet og LO var sant (2:29)

Sendt: 31. mar 1991

LO heter opprinnelig Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og stiftes i 1899. I moderne industriland vokser en ny samfunnsklasse fram, arbeiderklassen.

Arbeiderne organiserer seg i fagforeninger, som skal ta seg av deres interesser overfor arbeidsgivere, og kjempe for bedre lønns-og arbeidsvilkår.

I nyere tid har LO fått konkurranse fra andre fagforbund, som YS ( Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund ) og Akademikerne ( for folk med utdanning fra universitet og høgskole. )

De gamle ideologiske bånd LO har hatt til sosialismen og Arbeiderpartiet, er også betraktelig løsere i dag.


HTML referanse

Klipp og lim denne koden for å lage referanse til dette klippet i din blogg eller nettside. Koden kan også limes inn i systemer som Fronter, It's Learning og PedIT.

Embed kode

Embed koden fungerer tilsvarende som HTML referanse, men lar deg spille av klippet direkte uten å måtte klikke deg til NRK Skole.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen