Sosialistleder forsvarer streik

Noen relaterte klipp

Sosialistleder forsvarer streik (3:16)

Finn Gustavsen ( 1926 - 2005 ) er en kjent sosialistisk politiker i Norge. Han begynner på 1950-tallet som medlem i Arbeiderpartiet, men markerer motstand mot forsvarspolitikken - særlig NATO og atomvåpen - opprustningen i USA.

Sammen med andre sosialister blir Gustavsen ekskludert fra Arbeiderpartiet. Han representerer Sosialistisk Folkeparti ( senere SV ) som politiker og redaktør i mange år.

I dette intervjuet forsvarer Gustavsen streikeretten, som er sentral for fagbevegelsen. Han mener den frie streikeretten er blitt redusert på 1960-tallet, og erstattet av lønnsnemnd. Lønnsnemnd er et organ som avgjør konflikter mellom arbeidsgivere og lønnstakere. Noen ganger kan myndighetene tvinge partene til å godta lønnsnemnd.


HTML referanse

Klipp og lim denne koden for å lage referanse til dette klippet i din blogg eller nettside. Koden kan også limes inn i systemer som Fronter, It's Learning og PedIT.

Embed kode

Embed koden fungerer tilsvarende som HTML referanse, men lar deg spille av klippet direkte uten å måtte klikke deg til NRK Skole.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen