Ulvene, som er påvist i norske områder, har enten helnorsk tilhold eller tilhold på begge sider av riksgrensen, heter i en rapport fra Høgskolen i Hedmark og svenske Grimsö forskningsstasjon.

Rapporten, som er presentert i februar i år, viser at det er påvist 38-39 ulver i Norge, hvorav 30-31 i Hedmark så langt i vinter.

Gjennom flere år har det vært felles svensk-norske bestandsregistreringer av ulv i vinterhalvåret.

Gjennom flere år har det vært felles svensk-norske bestandsregistreringer av ulv i vinterhalvåret.

Uendret ulvestamme

Resultatene i den foreliggende statusrapporten er å betrakte som foreløpige.

Bakgrunnen for rapporten om ulv i Skandinavia er den pågående og mangeårige felles svensk-norske bestandsregistreringen av ulv i vinterhalvåret.

Tilsvarende tall for sjuårs-perioden 1998/1999 – 2004/2005 viste gjennomsnittlig 40 og 30 ulver i henholdsvis Norge og Hedmark.

Konklusjonen i rapporten er at antall ulver i den skandinaviske ulvestammen, som berører Norge og Hedmark er uendret, mens norsk hovedutbredelse er endret til økt tetthet av ulv innenfor ulvesonen i Hedmark.

Familiegruppe streifer i Halden

For Østfolds del er det en familiegruppe på fire ulver, som streifer frem og tilbake over grensen til Sverige.

Familiegruppen holder både til i Østfold, Akershus og Hedmark, samt på svensk side.

Det er usikkert om gruppen har fått hvalper i 2005.

Tre ulver, som alle trolig har tilhørt Halden-Ed-flokken, er funnet døde de senere årene. Arkivfoto: NRK

Tre ulver, som alle trolig har tilhørt Halden-Ed-flokken, er funnet døde de senere årene. Arkivfoto: NRK

Tre bekreftet døde

Gjennom årene har spor etter familiegruppen vært registert i Halden-området, og det er tidligere registrert seks-sju familiemedlemmer.

Hannulven Gulliver, som ble skutt på Ed i 2003, tilhørte Halden-Ed - flokken.

En senere lederhanne ble drept av toget i november 2004, og ytterligere en ulv ble funnet død, fastfrosset i isen på et tjern i Sverige, i 2005.

Enslig ulv i Østfold

I tillegg til familiegruppen er det et revirmarkerende par, som streifer i Østfold, Akershus og Sverige.

Paret er i rapporten ført opp med Rømskog som revirområde.

I obserasjonene fra forskerne er det også en enslig, ikke-stasjonær ulv, som stort sett er registrert i Østfold.

Se også