I Oslo tingrett ble Sira Myhre dømt til 90 dagers fengsel for totalnekting av militærtjeneste.

Borgarting lagmannsrett har kjent ham skyldig i militærnekting, men har gitt ham en domsutsettelse.

DØMT: Aslak Sira Myhre ble ikke frikjent i lagmannsretten heller.

DØMT: Aslak Sira Myhre ble ikke frikjent i lagmannsretten heller.

Domsutsettelse er den mildeste formen for straffereaksjon som domstolene her i landet kan gi. Den innebærer for Sira Myhre at han slipper fengsel.

Sira Myhre har nektet militærtjeneste på grunn av Norges deltakelse i militære operasjoner utenfor landets grenser. Han har hevdet at Norge ikke lenger har noe forsvar, men et "angrep".

Se også