Etter at NVE gav Statnett konsesjon for å bygge den 513 kilometer lange kraftlinja, har protestene kommet fra blant reindrifta og friluftsinteressene.

Krever utvidelse

Runar Sjåstad - Fylkesordfører Runar Sjåstad vil at Norges lengste kraftlinje skal gå til Øst-Finnmark. - Foto: Knut Åserud /

Fylkesordfører Runar Sjåstad vil at Norges lengste kraftlinje skal gå til Øst-Finnmark.

Foto: Knut Åserud

Men fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad mener linja er for kort.

– Jeg er ikke bekvem med at linja stopper i Skaidi og Kvalsund. Vi har et krav og ønske om at den skal komme videre frem til Nesseby i Øst-Finnmark, og det helst før 2020 som man har antydet, sier Sjåstad.

Frykter været

Sjåstad mener Finnmark i dag har underproduksjon av kraft. I tillegg er været i fylkes et problem.

– Ved ekstremværsituasjoner har man koblet ut kraften både til Hammerfest og Alta, der vi vet at nesten 40 prosent av fylkets befolkning bor. Det man da kaller ekstremvær som er grunnlag for utkoblingen, er egentlig normale værsituasjoner i løpet av en Finnmarks-vinter. Så vi trenger denne kraftlinja, sier Sjåstad.