– Regjeringen går inn for å videreføre ordningen for å finansiere deler av arbeidet med å utvikle transportsystemet i kommunen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Betaler 89 øre ekstra

Den særskilte ordningen for Tromsø innebærer at bilistene betaler 89 øre ekstra for drivstoff som fylles innenfor kommunegrensen.

Regjeringen godkjenner at inntektene skal gå til delfinansiering av tiltak for gående, syklister og kollektivtransport.

Pengene kan også brukes til tiltak på fylkeskommunale veier i kommunen og planlegging av det framtidige transportsystemet i Tromsø.