En kritisk energisituasjon i vinter gjorde at Statoil måtte skru om driften på gasskraftverket som normalt produserer flytende gass (LNG), til å sende strøm inn i det vanlige nettet. Klif ga da en midlertidig utslippstillatelse.

– Denne historien demonstrerer med all tydelighet at man lever i en alternativ virkelighet når man tror det er mulig å elektrifisere Snøhvit og annen virksomhet på sokkelen, sier Amundsen til NTB.

– Tar ikke inn over seg virkeligheten

Gasskraftverket slipper ut over en million tonn CO2 i året, og flere har krevd at kraftverket blir erstattet med elektrisk kraft.

– Alle som krever elektrifisering på sokkelen og av Melkøya må se at det ikke er mulig. Først må energisituasjonen som sådan bygges ut, dernest må strømnettet bygges ut. Her er det mange av mine kolleger på Stortinget som ikke har tatt inn over seg virkelighet. Å snakke om elektrifisering av Snøhvit er helt meningsløst, sier Frp-representanten fra Troms.

– Sludder

Amundsen sier at en utbygging av nettet for å elektrifisere Snøhvit vil kreve så store økonomiske investeringer og så store inngrep i natur og reinbeiteområder at det ikke er realistisk å gjennomføre.

– Det er sludder, noe denne historien med at Melkøya måtte redde
Finnmark fra strømkrise illustrerer svært godt, sier han.