Lørdag ble både ordførere og andre i Nord-Norge skremt av meldingen om at 45 fly skal stå på Ørlandet og tre på Evenes. Opplysningene stammet fra et brev til Stortingets forsvars og utenrikskomité gjengitt i avisen Fremover .


– Det jeg har forklart komiteen i Stortinget er at det på Evenes alltid skal være en QRA-beredskap. Quick Reaction Alert betyr at to fly alltid står klar til avgang med et tredje som reserve, sier forsvarsministeren.


I dag gjelder samme QRA-beredskap for F 16 i Bodø. Der skal det også til enhver tid stå to fly klar til å ta av.


Han sier at Ørlandet ikke vil ha et slikt krav på grunn av beliggenheten. Barth Eide sier det ikke er aktuelt å la Stortinget treffe detaljerte beslutninger om hvor kampflyene til enhver tid skal befinne seg, men QRA er en spesiell oppgave som knyttes til Evenes. Forsvarsministeren viser til at Evenes ble valgt på grunn av beliggenheten og fordi det her finnes en infrastruktur som beskytter flyene.

Han sier brevet til Stortinget er blitt misforstått fordi QRA er blitt oppfattet som en normalsituasjon.


– Det riktige er at dette er en minimumsbemanning. Øvelser og andre oppgaver vil føre til at kampflyene befinner seg på forskjellige steder til forskjellig tid, men jeg kan forsikre at beskyttelsen som flyene har i fjellhallene på Evenes er forhold som inngår i den militære planlegging.