Det går fram i redegjørelsen Støre nå har sendt til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Støre beskriver blant annet forholdet til Tschudi i redegjørelsen.


– Jeg betrakter Felix Tschudi som en venn, men ikke en nær venn. Nærhet i vennskapet avgjøres etter min mening av graden av fortrolighet, og ikke av antall år vi har kjent hverandre. Vi har kjent hverandre siden rundt 1980, men jeg anser oss ikke for å være fortrolige venner i den forstand at vi har en særlig og spesielt tillitsfull relasjon. Det har altså vært min vurdering at vårt vennskap ikke er så nært at det på generelt grunnlag
utløser inhabilitet, skriver Støre.

Ikke i tvil

Den enkelte statsråd må selv vurdere sin habilitet i hver enkelt sak, og i tvilstilfeller kan saken drøftes med den administrative ledelsen i UD eller forelegges Lovavdelingen i
Justisdepartementet.

Støre skriver at han ikke gjorde dette fordi han ikke opplevde saken som et tvilsspørsmål.

– Tschudi bidro selv


Støre understreker i dokumentet til Stortinget på nytt at hans beslutning om pengestøtte til Senter for nordområdelogistikk høsten 2008 dreide seg om å behandle en søknad fra Norges Rederiforbund, og at forbundet dermed garanterte for søknadens innhold, oppbygging og utvelgelse av deltakere.

– At Tschudi Shipping Company var en sentral bidragsyter, endret ikke på dette forholdet. Det er ikke på noe tidspunkt bevilget penger til dette selskapet eller dets eier. Forholdet er snarere at selskapet selv stilte opp med midler. Berøringspunktet mellom UD og Tschudi Shipping Company var at begge bidro med midler til samme formål, et formål som ble fremmet gjennom tilskuddet, utenfor både UD og Tschudis eget selskap, skriver Støre.

Høgskolen i Bodø fikk pengene


Utenriksministeren understreker at det ikke er Felix Tschudi selv eller selskapene hans som har fått økonomisk tilskudd. Utbetalingen skjedde til Høgskolen i Bodø, som tok hånd om prosjektet i 2008.


–Tilskuddsbrevet ble undertegnet og vilkårene akseptert av lederen for Høgskolen i Bodø i 2008. Brorparten av midlene ble utbetalt umiddelbart deretter. Det skjedde til prosjektkoordinator, som var Høgskolen i Bodø.