– Det er nødvendig å anskaffe et nytt transportfly så snart som mulig for å unngå operative konsekvenser, sier forsvarsminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Tilleggsbevilgning

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen gjennom en tilleggsbevilgning å erstatte transportflyet som gikk tapt i ulykken.

– I den tragiske ulykken mistet vi fem dyktige offiserer og ett transportfly. De omkomne vil alltid være dypt savnet, sier Eide.

Forsvarets transportflykapasitet skal være dimensjonert for å støtte operasjoner fra både hjemmebase og deployeringsbase, og fire fly er nødvendig for å opprettholde en slik kapasitet.

– Når vi nå skal redusere vårt bidrag til Afghanistan, blir egne transportressurser avgjørende for å kunne transportere personell og materiell effektivt og til rett tid, sier forsvarsministeren.

– Operative behov

Operative behov gjør det nødvendig å erstatte det tapte transportflyet raskt.

– Med dette forslaget hedrer vi både minnet til de omkomne og støtter våre mannskaper som skal sikre vår transportkapasitet fremover. Det er et mål å få levert flyet så raskt som mulig og helst i inneværende år, sier forsvarsminister Eide.