Fra venstre advokat Abdelilah Saeme og flykaprer Brahim Bouteraa

Fra venstre advokat Abdelilah Saeme og flykaprer Brahim Bouteraa

Bouteraa ble dømt til 15 års fengsel av

Hålogaland lagmannsrett for å ha forsøkt å styrte et Kato Air fly under innflyvningen til Bodø i september ifjor.

Han fikk dermed redusert dommen fra tingretten med to år.

Ifølge advokaten vil Bouteraa anke både saksbehandlingen og straffeutmålingen, fordi han mener han ikke er strafferettslig tilregnelig.