Anker trolig dommen

Kaprerdømte Brahim Bouteraa anker trolig dommen fra lagmannsretten til Høyesterett.

Fra venstre advokat Abdelilah Saeme og flykaprer Brahim Bouteraa

Fra venstre advokat Abdelilah Saeme og flykaprer Brahim Bouteraa

Bouteraa ble dømt til 15 års fengsel av

Hålogaland lagmannsrett for å ha forsøkt å styrte et Kato Air fly under innflyvningen til Bodø i september ifjor.

Han fikk dermed redusert dommen fra tingretten med to år.

Ifølge advokaten vil Bouteraa anke både saksbehandlingen og straffeutmålingen, fordi han mener han ikke er strafferettslig tilregnelig.

Flere nyheter