Hopp til innhold
Replikk

Vi trenger flere gode gründere

Skal vi takle omstillingene, må enda flere starter nye og lønnsomme bedrifter. Derfor jobber regjeringen for å gjøre det lettere for landets gründere.

Næringsminister Monica Mæland (H)

Lover gründerplan til høsten: Næringsminister Monica Mæland sier regjeringen satser på gründerne. Bedre offentlige tjenester, enklere byråkrati og bedre tilgang på kapital er viktige virkemidler, skriver Mæland i et svar på kronikken 'Gründere straffes' den 4. august.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Unødvendig byråkrati og skjemavelde kan skremme mange fra å starte for seg selv. Altfor få prøver seg som gründere, og enda færre lykkes. Regjeringen jobber for å snu denne utviklingen. Satsingene på gründerskap og innovasjon viser at vi mener alvor.

I innlegget «Gründere straffes» skriver Rolf Utgård at myndighetene skremmer vannet av små næringsdrivende. Ifølge Utgård utsettes små selvstendige for stadige urettferdigheter som dårligere sosiale rettigheter under sykdom, de betaler mer skatt og de betaler skatt på penger som ikke er tjent.

Jeg vil takke Rolf Utgård for at han setter gründerskap på dagsorden. For å takle omstillingene vi står overfor, er vi avhengige av at Norge er et godt land å være gründer i.

Ingen skattediskriminering

Utgård har rett i at selvstendig næringsdrivende har mindre omfattende sosiale ytelser og rettigheter enn arbeidstakere på enkelte områder. Men det er feil når han påstår at selvstendig næringsdrivende betaler mer skatt enn vanlige lønnstakere. Tvert imot viser tall fra Finansdepartementet at lønnstakere betaler mer skatt enn næringsdrivende i enkeltpersonforetak og aktive aksjonærer for samme avkastning på arbeidskraften.

Rolf Utgård

Rolf Utgård, tidligere konserntillitsvalgt i Kværner, nå selvstendig konsulent, hevdet i en kronikk at gründere straffes av statlig byråkrati og stivbeint regelhåndtering.

Foto: NRK

Disse to forholdene henger dels sammen: I snitt betaler selvstendig næringsdrivende lavere trygdeavgift enn det som betales i trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for arbeidstakere. Regjeringen har riktignok forbedret de sosiale ytelsene, blant annet ved å gi selvstendig næringsdrivende bedre rettigheter til pleie- og opplæringspenger. Men fortsatt betaler selvstendig næringsdrivende mindre inn, og henter noe mindre ut.

Like regler for alle

Det er betenkelig hvis Utgård føler seg behandlet som en kriminell på grunn av en enkel og liten glipp med forhåndsbetaling av forskuddsskatten. Regelverket på dette området er imidlertid nokså klart, og forskuddene forfaller til gitte frister. Det er likt for alle, og slik må det også være. Det er også adgang til å søke om andre forfallstidspunkter som passer bedre til inntektsstrømmen. Skattebetaleren kan få opplysninger om ordningen hos sin kommunale skatteoppkrever.

LES OGSÅ: Regjeringen vil gi 100 millioner til gründere

Enklere og mer effektivt

Vi ønsker at alle skal oppleve at dialogen med det offentlige er god. Regjeringen forbedrer og forenkler digitale tjenester. Vi korter ned svartiden, gjør språket lettere å forstå og forbedrer servicen. Vi går også gjennom etatene våre og underliggende virksomheter for å avdekke tidstyver foran og bak skranken. Forenkling er en høyt prioritert oppgave.

Regjeringen har som mål å redusere næringslivets årlige kostnader til å oppfylle lover og regler med 15 milliarder kroner innen utløpet av 2017, sammenlignet med kostnadsnivået i 2011.

Regjeringen forbedrer og forenkler digitale tjenester. Vi korter ned svartiden, gjør språket lettere å forstå og forbedrer servicen.

Monica Mæland

Unødvendig byråkrati og administrative kostnader tapper næringslivet for ressurser og konkurransekraft. Det kan i verste fall hindre at gode ideer blir satt ut i livet, slik at vi går glipp av nye og lønnsomme bedrifter. Slik vil ingen av oss ha det, og aller minst jeg som næringsminister. Mange av virksomhetene som skal finansiere fremtiden vår, er ennå ikke etablert. Derfor trenger vi enda flere gode gründere som starter nye og innovative bedrifter.

SE:

Følg debatten: NRK Ytring på Facebook

Gründerplan på vei

Regjeringen har satset på gründerne fra dag én. Vi har redusert personskatten og formuesskatten. Både gründere og etablerte bedriftseiere forteller hvilke hindringer formuesskatten legger for finansiering av bedrifter. Vi også har styrket ordningene som fremmer flere gode gründere, som etablerertilskuddsordningen, virkemidlene for næringsrettet forskning og kommersialisering, såkornfondene, og et nytt pre-såkornfond for kapital i tidlig fase.

Vi skal fortsette å forenkle regelverket. Vi skal fortsette å forbedre gründernes tilgang på kompetanse og kapital.

Monica Mæland

Vi har fortsatt en jobb å gjøre. Denne høsten legger vi fram en gründerplan. Her presenterer vi vår videre satsing på gründerne. Vi skal fortsette å forenkle regelverket. Vi skal fortsette å forbedre gründernes tilgang på kompetanse og kapital. Og vi skal fortsette å fornye Norge. Jeg ønsker alle gründere og andre engasjerte velkommen til å bidra med innspill i dette arbeidet.