Hopp til innhold
Kommentar

Vi stoler alle sammen blindt på at systemet fungerer – det gjør det ikke

17.500 nordmenn har blitt glemt av skatteetaten. Mange av dem har ikke engang visst om det selv.

Skattemelding

Ifølge Skattebetalerforeningen er det 500.000 nordmenn som ikke engang åpner skattemeldingen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fredag morgen kunne NRK avdekke at 17.500 nordmenn har blitt glemt av skatteetaten. De har ikke fått tilbake skattepenger de har hatt krav på.

Mange av dem har ikke engang visst om det selv.

Det dreier som om folk som har mottatt forskjellige former for trygd fra Nav, som av ulike grunner har blitt bedt om å betale de tilbake.

Grunnene kan være alt fra at man har tjent for mye penger ved siden av trygden – til feiltolkningen av EØS-regelverket som skapte den nylige trygdeskandalen.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kva er trygdeskandalen?

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er trygdeskandalen?

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kva er trygdeskandalen?

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kva er trygdeskandalen?

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva er trygdeskandalen?

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

Får ekstraregning

Feilen hos skatteetaten har oppstått på følgende måte, illustrert ved et tenkt eksempel:

  1. Trygdemottageren får 10.000 kroner i trygd fra Nav, skatter 3000 til Skatteetaten og får utbetalt 7000 kroner.
  2. Nav finner ut at trygdemottageren ikke skulle hatt trygd, og krever tilbake pengene
  3. Trygdemottageren betaler tilbake bruttobeløpet på 10.000 kroner til Nav
  4. Nav gir beskjed til Skatteetaten om at pengene er tilbake hos dem
  5. Skatteetaten får ikke med seg beskjeden, og beholder de 3.000 kronene

Problemet er at altså at Skatteetaten ikke har fått med seg at Nav har sendt disse meldingene, slik at de heller ikke har rettet skattemeldingen for de det gjelder.

Utenfor fatteevne

Først da NRK i begynnelsen av november stilte spørsmål om skatt på ytelser som folk har betalt tilbake til Nav, undersøkte Skatteetaten sakene. Det er ikke godt å si hvor lang tid som ville ha gått før feilen hadde blitt oppdaget, dersom NRK ikke hadde begynt å stille spørsmål.

Hvordan dette har kunnet holde på i årevis, er nesten utenfor fatteevne.

Hvorfor har ikke de fornærmede i denne saken ropt ut, er et naturlig spørsmål å stille seg.

Det er jo tross alt skattebetalerens ansvar å sjekke at skattemeldingen er riktig når den kommer hvert år i april.

Mange sjekker ikke

Det er det imidlertid ikke alle som gjør.

Ifølge Skattebetalerforeningen er det 500.000 nordmenn som ikke engang åpner skattemeldingen.

Tall for hvor mange som faktisk går nøye gjennom skattemeldingen, finnes ikke.

Det kan det være flere grunner til. Mange har ikke PC, og synes det er vanskelig å få den fulle oversikten på en mobiltelefon. Mange vet ikke hvordan de logger seg inn, og mange av de som faktisk går inn, vet ikke hva de skal se etter.

Det at skattemeldingen er ferdigutfylt, gjør at man ikke følger så godt med – og gjør det vanskeligere å oppdage feil, mener Skattebetalerforeningen.

Stoler blindt på systemet

For det er jo slik at de aller fleste av oss stoler blindt på at systemet fungerer. Man tror at to så systemkritiske etater som Nav og Skatteetaten, gjør det riktig.

De fleste av menneskene som er rammet, har ikke klart å oppdage selv at de har blitt behandlet kraftig urettferdig.

Mange trygdemottagere tilhører sårbare gruppe som i mange tilfeller ikke er i stand til å finne ut av ting, fordi de mangler kompetansen.

Noen er syke og noen sliter med lese- og skrivevansker. Andre forstår rett og slett ikke tall.

Kompliserte systemer

Mange av oss som er så heldige å falle innenfor «systemet», og som har vært borte i Nav i løpet av livet i forbindelse med mer foreldrepermisjon eller korte sykmeldinger, vet hvor utrolig vanskelig det er å navigere i systemet.

Er man så uheldig å være en av dem som har falt utenfor, kan man bare forestille seg hvor komplisert det hele fremstår. Da blir det til at mange lukker øynene og håper at det går bra.

Det gjør det ikke.

Kan finne mer

På bare noen få uker har det blitt avdekket store feil hos de to største etatene som håndterer pengene våre, nemlig Nav og Skatteetaten.

Det er stort sett sårbare grupper i samfunnet vårt som rammes.

Erna Solberg ba torsdag alle sine statsråder om å gå gjennom sine departementer og underliggende etater.

Det er ikke utenkelig at man vil finne mye annet man ikke har tenkt på.