Hopp til innhold
Kronikk

Vi må løfte i flokk

For å nå klimamålene må vi våge å styre samfunnsutviklingen. Markedet kan ikke løse dette alene.

Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre

Vi skal ha en aktiv klimapolitikk og en aktiv næringspolitikk som går hånd i hånd og forsterker hverandre. Da må vi styre samfunnsutviklingen og peke på noen næringer vi skal løfte, skriver Espen Barth Eide (t.v.) og Jonas Gahr Støre i kronikken.

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Vi står ved inngangen til en stor omstilling. I løpet av noen få tiår må vi skape mange nye, gode og grønne jobber som vi kan leve av i en tid der vi ikke lengre kan tillate oss å leve av å forurense. Jobbene vil ikke komme av seg selv. Skal vi lykkes, må vi hente frem igjen den vinneroppskriften nordmenn tidligere har benyttet seg av i møte med omstillinger: Vi må løfte i flokk.

Klimakrisen er her. Nå. Vi merket det i sommer. Først var vi glade over det fantastiske sommerværet, men vi er jo nordmenn og vet at det er noe merkelig med en sommer uten regn. Bak det fantastiske sommerværet aner vi at noe ikke er som det skal. Avlingene sviktet og dyr måtte slaktes.

Målene skal nås

Over hele verden ser vi stadig mer ekstremvær: Isen smelter, havet stiger, oversvømmelser fører til enorme ødeleggelser og folks livsgrunnlag rives bort. Dette fører til store folkeforflytninger, undergraver økonomisk vekst og legger grunnlag for nye konflikter.

Derfor er Arbeiderpartiet krystallklare på at vi både må og skal nå klimamålene: Norge skal redusere utslippene med 40 prosent innen 2030. I 2050 skal vi slippe ut 80–90 prosent mindre CO₂ enn i dag. Samtidig skal vi beholde et sterkt fellesskap med velstand og trygg velferd. Vi må sikre at omstillingen blir rettferdig og inkluderende.

Vi må og skal nå klimamålene.

Ingen tid å miste

Da må vi satse på ny, klimavennlig teknologi som kan skape nye arbeidsplasser over hele landet. Vi kan ikke vente og se. Klimaendringene skjer nå, omstillingen kommer. Og det kommer til å gå raskere enn mange tror.

Både verden og Norge ligger dessverre langt på etterskudd med å kutte utslipp og oppfylle Parisavtalen. Klimaendringene er globale. De må løses med internasjonalt samarbeid, og for Norges del særlig i samarbeid med EU. Høyre-regjeringen lener seg tilbake og venter på EU, men globalt samarbeid fungerer ikke hvis de som deltar ikke gjør jobben hjemme.

Derfor har Arbeiderpartiet og SV lagt fram en rekke konkrete forslag for kutt i norske klimagassutslipp. Norge skal være i front på klima og miljø. Da må vi ta klimapolitikken hjem.

Lær av historien

Arbeiderpartiet mener at Norge må ha et klart nasjonalt mål i klimapolitikken, også fordi det er viktig for norsk næringsliv.

Oppskriften for omstillingen til et mer klimavennlig samfunn finner vi hvis vi ser på hvordan Norge bygget ut vannkraften og oljen. Norge hadde store ambisjoner og var fremsynte. Vi løste oppgavene i fellesskap og sikret felles eierskap til naturressursene og rettferdig fordeling.

Høyre-regjeringen lener seg tilbake og venter på EU.

Olje- og gassfunnene har gitt en enorm velstandsøkning. 8500 milliarder kroner på bok, næringen har 180.000 ansatte over hele landet og norske fagmiljøer er verdensledende. Det er resultat av samfunnsstyring, ikke flaks og høyrepolitikk. Vinneroppskriften handler ikke om høyresidens næringsnøytralitet, om skattekutt til kapitaleiere eller om at markedet alene ordner saken.

Samarbeid

Vinneroppskriften har vært tett samarbeid mellom stat, bedrifter, forskningsmiljøer og forvaltning; av sterke fagforeninger som sørget for at de jobbene som ble skapt i olje og gass var og er gode, trygge og bra lønnet; av en langsiktig satsing på å bygge opp kompetansemiljøer fra Sørlandet til Barentshavet.

Vinneroppskriften handler ikke om skattekutt eller om at markedet alene ordner saken.

Nå må vi bruke denne oppskriften i omstillingen av Norge til et mer bærekraftig samfunn på få år: Vi skal bruke alt vi har lært av vannkraften, oljen og gassen til å lage et CO₂-lager for hele Europa i Nordsjøen; vi skal bygge havvind, elektrifisere transporten og fremme grønn industri.

Målrettet satsing

Arbeiderpartiet mener vi må ha høye ambisjoner og klare mål for samfunnsutviklingen. Vi må gjenreise troen på at den kan styres. Vi skal ha en aktiv klimapolitikk og en aktiv næringspolitikk som går hånd i hånd og forsterker hverandre.

Vi må våge å satse. Vi må satse målrettet på norske kompetansemiljøer slik vi gjorde med oljen, vi kan ikke smøre virkemidlene tynt utover. Vi må peke på noen næringer vi skal løfte, og de må være næringer som kan være med oss inn i nullutslippssamfunnet.

Vi må satse målrettet på norske kompetansemiljøer.

Vi må løfte sammen. Vi tåler større endringer, tar større risiko og lærer bedre når vi er trygge. Bare med en sterk arbeidsmiljølov og sterke parter vil vi komme igjennom denne store omstillingen med nye, grønne, gode jobber i andre enden.

Vi skal og må nå klimamålene, og vi skal nå dem gjennom rettferdig vekst og ved å skape og fornye industri og arbeidsplasser over hele landet. Det skal vi få til, men det kommer ikke av seg selv.

Det er på tide å brette opp ermene.