NRK Meny
Kronikk

Våkn opp, Erna!

Erna Solberg kan endre oljefondet til det beste for både Norge og utviklingsland. Vil hun bruke muligheten?

Kirkens Nødhjelps kampanje sendenvekker.no

Mens Norge nøler med å investere i fattige land, går ungdom verden over uten arbeid, skriver Anne-Marie Helland. Bilde hentet fra Kirkens Nødhjelps kampanje sendenvekker.no.

Verden står overfor en jobbkrise og en klimakrise. 600 millioner mennesker står uten jobb og vi må skape like mange nye jobber innen 2020 for at det ikke skal bli flere arbeidsledige. De fleste av disse jobbene trengs i utviklingsland. Enhver effektiv utviklingsstrategi bør derfor blant annet satse på å få folk i arbeid. Samtidig vil klimakrisen ramme fattigfolk hardt. Vi har både et ansvar for å forebygge klimaendringen og å bidra til at utviklingslands vekst bygger på fornybare løsninger.

Oljefondet har potensial til å bli et av Norges største bidrag til å gi folk jobb og vri verden i retning av en fornybar økonomi. Og, avgjørende når det gjelder vår felles formue – det vil være lønnsomt også for Norge.

SE KAMPANJEN: Send en vekker

En global jobbkrise

Mens Norge nøler med å investere i fattige land, går ungdom verden over uten arbeid. Verdens ungdom trenger ikke festtaler eller almisser, de trenger en jobb som kan gi en inntekt, gi landet skatteinntekter og dermed en sjanse til å utvikle eget land og samfunn.

Oljefondet har potensiale til å bli et av Norges største bidrag til å gi folk jobb og vri verden i retning av en fornybar økonomi.

Anne-Marie Helland, Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Ansvarlige og etiske investeringer i lokalt næringsliv kan skape de arbeidsplassene disse ungdommene trenger. En fersk rapport lansert av Kirkens Nødhjelp sier at oljefondet, investert riktig, kan skape titalls millioner arbeidsplasser i utviklingsland. Påtroppende statsmininister Erna Solberg har her en fantastisk mulighet til å være med å skape arbeidsplasser og en bedre fremtid for verdens unge.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook

Tapte muligheter

Oljefondet sliter i dag med lav avkastning og vil neppe klare å nå målet på 4 prosent. Det betyr at vi enten må bruke mindre av oljepengene, eller begynne å spise av lasset.

En fersk rapport lansert av Kirkens Nødhjelp sier at oljefondet, investert riktig, kan skape titalls millioner arbeidsplasser i utviklingsland.

Anne-Marie Helland, Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

En hovedårsak til at avkastningen er lav, er at over 90 prosent av fondet er investert i saktevoksende utviklede økonomier. Dermed går vi glipp av de stadig voksende mulighetene i utviklingsland, der den økonomiske veksten er høy og der store generasjoner skal inn på arbeidsmarkedet. Å investere mer i fattige land er en investering i framtida. I tillegg har flere, som Storebrands Christine Meisingset i NRK Ytring 18. september, argumentert for at miljøvennlige investeringer vil være både lønnsomt og fremtidsrettet. Slike investeringer kan også skje i utviklingsland.

Norges største ubrukte muskel

Oljefondet er verdens største investeringsfond og kanskje Norges største fotavtrykk i verden. Gjennom oljefondet investerer Norge i aksjer, eiendom og obligasjoner verden over. Derimot er kun 1 prosent av fondets aksjeinvesteringer plassert i verdens fattige land, selv om disse utgjør 13 prosent av verdensøkonomien. En årsak er at det finnes få aksjer å kjøpe. Skal fondet kunne investere mer i disse landene må det åpnes opp for å kjøpe andre typer verdipapirer – unoterte aksjer og direkte eierskap i selskap for eksempel. Størrelsen, langsiktigheten og det at vi aldri skal røre stammen av fondet, gjør at slike investeringer er midt i blinken.

Å investere større deler av oljefondet i utviklingsland er faktisk et av feltene der de ikke-sosialistiske partiene er enige.

Anne-Marie Helland, Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Det er derfor på tide å åpne for at en ny del av fondet kan investere mer og på nye måter i utviklingsland. På sikt bør det være et mål i større grad å fordele investeringene jevnt utover, basert på lands andel av verdensøkonomien. Dagens skjeve fordeling er med på å forsterke ulikhetene i verden.

FØLG DEBATTEN: @NRKytring at Twitter

Ingen uenighet mellom partiene

Å investere større deler av oljefondet i utviklingsland er faktisk et av feltene der de ikke-sosialistiske partiene er enige. Både Venstre og KrF har skrevet at de ønsker at oljefondet skal investere mer i fattige land. Høyre har flere ganger tatt til ordet for at fattige land trenger investeringer, ikke almisser. Og Frp er kanskje det partiet i Norge som har vært mest tydelig på at oljefondet må investere mer i fattige land.

Det skal derfor ikke stå på uenighet. Derimot handler dette om vilje til faktisk gjennomføring. Slik Kirkens Nødhjelp ser det, er dette en real vinn-vinn-situasjon. Det er bare for Erna Solberg å gripe sjansen.