Kronikk

Tvinger barn til å bli buddhister

På internatskoler i Myanmar er barna under autoriteten til lærere og munker, skilt fra foreldrene. Der blir de tvangskonvertert til buddhismen.

A child from Myanmar's ethnic Chin minority peeks through a door at a makeshift classroom in a flat in Kuala Lumpur

Chin-staten er den fattigste delstaten i Myanmar. Mange foreldre ser på det som fristende med gratis skolegang for barna, men det ender opp med barna blir forsøkt presset til å bli buddhister, skriver kronikkforfatteren. Avbildet er en Chin-gutt som har flyktet til Malaysia.

Foto: Bazuki Muhammad / Reuters

Terrorbevegelsen IS har lært barn opp til å drepe. Men dette er langt fra det eneste eksempelet på hvordan grupper, bevegelser og regimer bruker sårbare barn som brikker i et brutalt, ideologisk spill.

Myanmar (Burma) er et land i en krevende overgang fra autoritært styre til det vi håper skal bli demokrati. Menneskerettighetene er under sterkt press.

Hærens blodige etniske rensing for å jage den muslimske rohingya-minoriteten ut av landet, har skapt berettiget internasjonalt sinne.

Sårbare barn brukes som brikker i et brutalt ideologisk spill.

Samtidig er det flere graverende forhold for minoritetenes rettigheter. Det finnes 20 såkalte Na Ta La-skoler i Myanmar. På en av skolene i Hakha, hovedstaden i delstaten Chin, drevet av Grensedepartementet, blir kristne barn presset og langt på vei tvunget til å bli buddhister. Det går frem av den urovekkende rapporten «Faith and a Future» fra den kristne trosfrihetsorganisasjonen Christian Solidarity Worldwide (CSW).

Bekymringsfullt

Myanmar preges av buddhistisk nasjonalisme: For å være en god borger, må du være buddhist. I 2015 fikk landet fire rase- og religionsbeskyttelseslover. Utslagene er bekymringsfulle.

I en egen paragraf blir buddhismen gitt en særskilt posisjon.

Rapporten tar for seg skolesystemet i fem land: Myanmar, Pakistan, Iran, Nigeria og Mexico. Den viser at Na Ta La-skolen i Myanmar er et ekstremt eksempel på hvordan buddhismen gjøres til den eneste rette religionen. Sterke politiske og ideologiske krefter i disse landene vil forme fremtiden ved å presse barn til å skifte tro.

myanmar

Bildet er fra Chin-staten, den fattigste delstaten i Myanmar.

Foto: Kai Tore Bakke, Stefanusalliansen

Uthulet frihet

Grunnloven fra 2008 garanterer barn rett til utdanning, og målsettingen er gratis grunnskole for alle. Trosfriheten som er garantert i artikkel 34, gjelder bare på vilkår av at religionen ikke underminerer «offentlig orden», «moral», «helse» og «andre hensyn».

I en egen paragraf blir buddhismen gitt en særskilt posisjon. Slik blir diskriminering av barn med en annen religion legitimert.

Kirker og korstegn er revet ned.

Rammer kristne

I delstaten Chin er 85 prosent av folket kristne. Chin-folket lever under dobbel diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Dessuten er Chin den delstaten med størst fattigdom – tre av fire lever for under én dollar om dagen.

Stefanusalliansens samarbeidspartner, Chin Human Rights Organization, har i årevis dokumentert systematisk undertrykkelse fra militærstyret. Kirker og korstegn er revet ned. Kristne chin-folk nektes å holde gudstjenester og feire jul. Mange blir regelrett kastet ut av buddhistiske landsbyer, tidvis med vold.

Ni av de 20 Na Ta La-skolene ligger i Chin-delstaten, og tre ligger like ved grensen med kristne barn fra chin-folket som målgruppe. Hæren bruker disse skolene systematisk for å tvangskonverterte kristne minoriteter. Målet er å assimilere dem inn i majoritetsbefolkningen, skriver CSW.

Da han kom til skolen, ble han barbert på hodet og fikk på seg den buddhistiske novisedrakten.

Grensedepartementet som har ansvar for Na ta La-skolene, har gjort konvertering til buddhismen ekstra forlokkende: De unge loves prestisjefulle stillinger dersom de får eksamen fra Na Ta La-skoler og konverterer til buddhismen. Dette er en systematisk prosess som må fram i lyset.

Tvangsarbeid

Christian Solidarity Worldwide har også sett på en spesiell skole (U Thuzana Charity School) i hovedstaden Naypyidaw. Flertallet av barn er kristne fra delstatene Chin og Naga. Barna kommer hit etter løfter om at alt er gratis. Men virkeligheten er meget bekymringsfull.

«Barna blir utsatt for tvangsarbeid som vedlikehold, hagestell, matlaging, vask og pass av små barn. Alle feil de gjør, blir straffet ekstremt fysisk. Det er minimalt med skolegang,» heter det i rapporten.

De unge loves prestisjefulle stillinger dersom de får eksamen og konverterer til buddhisme.

Ko Phwe som nå er 22, kom til skolen i 2006 sammen med åtte barn fra Chin-delstaten. Lederen for klosteret og skolen hadde oppsøkt foreldrene hans og tilbudt gratis skolegang. Men da han kom til skolen, ble han umiddelbart barbert på hodet og fikk på seg den buddhistiske novisedrakten i klosteret. Det var opp klokken fire om morgenen og i seng klokken ti. Han flyktet i 2013 og har fortalt sin historie til menneskerettsorganisasjonen CHRO.

Alvorlig

Barna ved Na Ta La-skolene blir systematisk hindret i å praktisere den religionen de er vokst opp i. Dette er et alvorlig brudd på trosfriheten som garanterer retten til å praktisere sin tro og skifte tro uten tvang.

Spesielt alvorlig er det at myndighetene gjennom Na Ta La-systemet utnytter mennesker i en sårbar situasjon. På internatskolen er barna under autoriteten til lærere og munker, skilt fra foreldrene. De står i praksis uten frihet til å ta egne valg. Dessuten gjør den utstrakte fattigdommen og mangelen på skoler i Chin-delstaten at mange står uten reelle valg. I slike situasjoner er den religiøse identiteten et enkelt offer i bytte for et bedre liv.

Myanmar har en utdanningsreform på trappene. Den må brukes til å få bukt med den sterke religiøse diskrimineringen av etniske og religiøse minoriteter.

Na ta La-skolene må stenges.

Følg NRK Debatt på Facebook