Hopp til innhold
Kronikk

Tretrinnsplanen for å utrydde covid-19

For å stanse pandemien må hele verden få tilgang til vaksiner. Her kan Norge ha en viktig rolle som pådriver for et bredt internasjonalt samarbeid.

In this file photo taken on October 09, 2019 US Microsoft founder, Co-Chairman of the Bill & Melinda Gates Foundation, Bill Gates, poses for a picture, in Lyon, central eastern France, during the funding conference of Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

At de rike landene kjøper opp vaksiner mot covid-19 vil ikke stanse pandemien.Trusselen må fjernes i hele verden, skriver Bill Gates i kronikken. Bildet er fra en vaksinekonferanse i Lyon i Frankrike i oktober 2019.

Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Verden er på nippet til å se et stort vitenskapelig gjennombrudd: Det er sannsynlig at en trygg og effektiv vaksine mot covid-19 vil være klar i begynnelsen av 2021. Det er faktisk sannsynlig at flere enn en vaksine vil stå klar.

Dette utviklingsspranget er det som skal til for at verden endelig kan fjerne trusselen som denne pandemien utgjør – og vende tilbake til normalen.

Når vi kan vaksinere mot sykdommen vil myndighetene i ulike land kunne avslutte tiltakene som sosial distansering. Da kan folk slippe å bruke munnbind. Verdensøkonomien kan igjen vende tilbake til sitt vanlige aktivitetsnivå.

Men sykdommen vil ikke utryddes av seg selv. For å oppnå dette målet må verden først ha tre ting: Kapasitet til å produsere milliarder av vaksinedoser, finansiering for å kunne betale for vaksinedosene og et system for å distribuere vaksinen.

Kapasitet til å produsere vaksiner

Per i dag vil mesteparten av verdens forsyning av covid-19 vaksiner gå til de rike landene. Disse landene har inngått avtaler med legemiddelkonsern for å sikre seg retten til å kjøpe vaksinedoser så snart de produseres.

Vi må øke verdens produksjonskapasitet for vaksiner dramatisk.

Men hva med lav- og mellominntektsland, som Sør-Sudan, Nicaragua og Myanmar? Over halvparten av verdens mennesker bor i disse landene som mangler den nødvendige kjøpekraften for å inngå store avtaler med legemiddelselskapene.

Slik det ser ut i dag, vil disse landene bare kunne dekke opp vaksinebehovet til maksimalt 14 prosent av sin befolkning.

Ved Northeastern University har man modellert ulike scenarioer som kan hjelpe oss med å forstå hva som vil skje dersom vi får en slik skjev fordeling av vaksinen.

Forskerne har analysert to ulike scenarioer. I det ene distribueres vaksinene blant alle landene ut fra befolkningsstørrelse.

Det andre scenarioet er tilnærmet lik det som er i ferd med å skje akkurat nå: 50 rike land får de første 2 milliardene med vaksinedoser. I dette scenarioet fortsetter viruset å spre seg ukontrollert i fire måneder i tre fjerdedeler av verden. Nesten dobbelt så mange mennesker dør.

Covid-19 må utryddes overalt

En slik utvikling ville vært et enormt moralsk svik. Takket være vaksinasjon kan covid-19 bli en sykdom man kan forebygge – og ingen skal måtte dø av en forebyggbar sykdom bare fordi landet de bor i ikke har råd til å sikre seg en produksjonsavtale.

Selv om de rike landene skulle sittet med et vaksineoverskudd, risikerer de fornyet smitte.

Man trenger ikke være opptatt av rettferdighet for å se problemene med et scenario hvor de rike landene får flest vaksiner.

I dette scenarioet havner vi alle i samme situasjon som Australia og New Zealand. Begge landene har hatt lange perioder med lavt antall tilfeller innenfor egne grenser, men deres økonomier fortsetter å ligge nede fordi det er full nedstengning hos deres handelspartnere.

Fra tid til annen krysser en bærer av viruset det sørlige Stillehavet og får nye sykdomsklynger til å blomstre opp. Disse klyngene vokser og sprer om seg, og skoler og kontorer må stenges på nytt.

Selv om de rike landene skulle sittet med et vaksineoverskudd, risikerer de fornyet smitte. Det er fordi ikke alle vil velge å vaksineres. Den eneste måten å fjerne trusselen som denne sykdommen utgjør, er å utrydde den overalt.

Norge kan bli en viktig drivkraft for internasjonalt samarbeid i de kritiske månedene som ligger foran oss.

Industrien samarbeider

Men vaksineskam for rike land er ikke løsningen. Det er lett å forstå hvorfor de rike landene handler som de gjør: De prøver å beskytte sin egen befolkning.

I stedet må vi øke verdens produksjonskapasitet for vaksiner dramatisk. Dette vil gi oss muligheten til å nå alle, uansett hvor de lever.

Vi har allerede sett imponerende fremskritt når det gjelder behandlingen av covid-19. Legemiddelkonsern har blitt enige om å øke produksjonskapasiteten ved å gi hverandre muligheten til å bruke hverandres produksjonsfasiliteter.

Legemiddelet Remdesivir ble for eksempel utviklet av Gilead, men ytterligere kvanta av legemiddelet skal nå produseres i Pfizers fabrikker.

Aldri før har selskapene tillatt konkurrenter å bruke deres produksjonsanlegg på denne måten. Vi ser nå et tilsvarende samarbeid for vaksiner.

Den eneste måten å fjerne trusselen som denne sykdommen utgjør er å utrydde den overalt.

I dag har 16 legemiddelselskap og vår stiftelse undertegnet en viktig avtale. Blant annet har selskapene blitt enige om å samarbeide om vaksineproduksjon og å oppskalere produksjonen raskere enn noensinne.

Dette vil sikre at godkjente vaksiner distribueres bredt så tidlig som overhodet mulig.

Finansiering for å betale for vaksinedosene

I tillegg til produksjonskapasitet, må vi også ha finansiering til å betale for milliarder av vaksinedoser for de fattigere landene. Det er her ACT Accelerator kan være til hjelp.

Dette initiativet støttes av organisasjoner som Gavi og The Global Fund. Det er ikke så mange som har hørt om dem, men de har brukt to tiår på å bli eksperter på finansiering av vaksiner, diagnostikk og legemidler til fattige land.

Legemiddelselskapene har gjort finansieringen enklere ved å si seg villig til ikke å tjene penger på covid-19-vaksiner. De har samtykket til å gjøre vaksinedosene så billige som mulig. Men det trengs også finansiering fra det offentlige.

Å utrydde covid-19 kan bygge opp systemet som kommer til å hjelpe oss med å begrense den neste pandemien.

I denne sammenhengen fortjener Norge anerkjennelse. Den norske regjeringen har lenge vært en forkjemper og en leder i internasjonale satsinger på global helse og sikret finansiering for å kunne levere nye og bedre vaksiner i ulike deler av verden.

Med sitt nye sete i FNs sikkerhetsråd kan Norge bli en viktig drivkraft for internasjonalt samarbeid i de kritiske månedene som ligger foran oss. Og det er akutt behov for handling.

Et system for å distribuere vaksiner

Sist, men ikke minst: Selv om verden har produksjonskapasiteten og finansieringen klar, må vi også styrke helsesystemene i flere land – helsearbeidere og infrastrukturen må settes i stand til å levere vaksinene til folk over hele verden.

Vi har mye å lære av det pågående arbeidet med å utrydde polio. Et av historiens mest berømte bilder av arbeidet med å utrydde polio i India er av en kø med helsearbeidere.

På bildet løfter de vaksinekjølere over hodene i det de vasser gjennom hoftedypt flomvann på vei til en avsidesliggende bygd.

Den norske regjeringen har lenge vært en leder i internasjonale satsinger på global helse.

Å identifisere tilfeller av covid-19 i verdens fattigste områder vil kreve et tilsvarende nettverk av helsearbeidere. Et nettverk av helsepersonell som kan nå frem dit det ikke finnes veier.

Med god diagnostikk vil disse helsearbeiderne også kunne trykke på alarmknappen dersom en ny sykdom hopper fra flaggermus eller fugl og over til mennesket.

Med andre ord: Ved å utrydde covid-19 kan vi også bygge opp systemet som kommer til å hjelpe oss med å begrense den neste pandemiens skadevirkninger.

-----

Kronikken er oversatt fra engelsk og publiseres i Norge på NRK Ytring. Bill Gates taler til FNs hovedforsamling om covid-19 vaksiner onsdag 30. september.